Estratègia Digital

Un o diversos h1 a SEO?

Existeixen moltes eines que analitzen el SEO global d'un lloc web. Un dels factors de codi HTML que mesuren és la quantitat d'h1 que conté la pàgina que s'està analitzant. Inclús agències SEO en els seus informes recomanen disposar únicament d'un h1 a cada pàgina.

Un o diversos h1 a SEO?
Santi López
Santi López

febrer 23, 2017

Realment es poden tenir diversos h1 per pàgina del lloc web?

Sí. La creència d'“un h1 per pàgina” era certa fins l'arribada d'html5 i les seves etiquetes semàntiques. Això no vol dir que posar un h1 per pàgina no sigui correcte.

Una pàgina en HTML5 pot contenir contingut independent però d'una mateixa temàtica, agrupat per etiquetes <section></section>. Dintre d'aquestes etiquetes podem tenir a la vegada capçeleres i peus, així com un h1.

A una mateixa pàgina de noticies podem tenir una secció de política, una altra de ciència, una altra de cuina, etc. Així estem indicant que tots aquests termes són igual d'importants i que no hi ha cap element més important per sobre d'aquests termes.

<section>
	<header>
		<h1>Política</h1>
	</header>
	…
</section> 
<section>
	<header>
		<h1>Ciència</h1>
	</header>
	….
</section> 
<section>
	<header>
		<h1>Cuina</h1>
	</header>
	….
</section> 

Dintre d'html5 també tenim l'etiqueta <article> on el concepte és similar al de <section>. És a dir, dintre de cada etiqueta <article> podem tenir un h1 i dintre d'una mateixa pàgina podem tenir diversos <article>.

La diferència entre <section> i <article> és que <article> és contingut independent que no té perquè ser de mateixa temàtica que la resta d'<article> continguts en aquesta pàgina, mentre que tots els <section> d'una pàgina té una temàtica que els relaciona.

Comparteix aquest article

Articles Relacionats