Experts en Drupal

Què ens aporta el mòdul Taxonomy Views Integrator de Drupal?

Si necessites tenir visualitzacions diferents per a les pàgines de “taxonomy/term/%” en funció del vocabulari aquest mòdul és l’ideal. Comparat amb el mòdul Panels que permet fer el mateix amb les variants de panells, és molt més senzill i no penalitza tant el rendiment de la web.

Què ens aporta el mòdul Taxonomy Views Integrator de Drupal?
Roger Codina
Roger Codina

setembre 17, 2018

Com funciona el mòdul de Drupal Taxonomy Views Integrator?

Aquest mòdul està disponible per a Drupal 7 i 8 i es basa en la idea de tenir tantes vistes amb el path “taxonomy/term/%” com configuracions de visualització necessitem tenir. Un cop creades les vistes, si editem els vocabularis de taxonomia veurem que apareix una nova opció “Use view override”. Aleshores, si marquem aquesta opció per a un vocabulari en concret, ens permetrà seleccionar un vista i un “display” específic de la mateixa. Llavors, aquest “display” de vista passarà a ser l’encarregat de renderitzar les pàgines de taxonomia que siguin d’aquell vocabulari.

Finalment, cal tenir en compte que les noves vistes que creem les podem obtenir clonant la vista per defecte “Taxonomy term” i així anirem més ràpid. D’altra banda, en el cas que necessitem alguna personalització més específica, sempre podrem personalitzar les plantilles de node, vista o de camp en funció de la configuració de la vista que haguem escollit.

Comparteix aquest article

Articles Relacionats