Experts en Drupal

Mòduls Drupal per evitar l'spam

Avui us presentem una sèrie de mòduls que permeten augmentar la seguretat de les nostres webs Drupal per evitar la problemàtica del "spam".

Mòduls Drupal per evitar l'spam.

Com evitar l'spam a Drupal.

Captcha: Aquest mòdul permet afegir tests de tipus “Captcha” a tots els formularis d’una web Drupal de forma senzilla. En efecte, només cal que activem el mòdul i configurem quins formularis de la web volem que disposin d’aquest filtre contra “spambots”. El principal inconvenient d’utilitzar aquest mòdul és que estem afegint una barrera d’accessibilitat gens menyspreable: moltes vegades costa saber quins són els caràcters alfanumèrics que cal escriure per poder enviar el formulari.

Honeypot: És el mòdul preferit de Drauta donat que utilitza un mètode molt enginyós que no és gens invasiu per a l’usuari de les nostres webs. Es basa en el principi de posar una trampa molt profitosa a ulls de l’atacant que els usuaris legítims ni tan sols coneixen de la seva existència. En aquest cas, el mòdul afegeix un camp de formulari ocult que només un “spambot” ompliria. Per tant, si algú emplena aquest camp, el mòdul descarta l’enviament al considerar-lo il·legítim. Per utilitzar aquest mòdul només l’hem d’activar i configurar els formularis en els quals volem afegir aquest filtre de seguretat.

Mollom: Basat en un servei web extern, aquest mòdul permet filtrar els enviaments segons la reputació de l’usuari. Aquesta reputació es calcula en funció de l’historial d’activitats de cada usuari en tota la xarxa de webs “Mollom”. Si el mòdul dubta de la legitimitat de l’usuari, mostrarà un test de “Captcha”. És un servei de pagament, però existeix una modalitat gratuïta. Com als dos anteriors mòduls, podem configurar de forma individual quins formularis volem protegir amb aquest mòdul. A part d’això, haurem de sol·licitar una clau pública i una de privada perquè el mòdul comenci a filtrar.

Spambot: Filtre d'”spam” similar a “Mollom“, però basat en un servei web gratuït. Només haurem de sol·licitar una clau per a la “API” si volem informar a la web del servei de nous usuaris “spammers”. Cal remarcar que aquest mòdul només serveix per protegir el formulari de registre.

Comparteix aquest article

Articles Relacionats