Estratègia Digital

Les millors tipografies per disseny web

Com molta gent sap, existeix un grup de fonts anomenades fonts segures per a web, que són les úniques que un bon dissenyador web hauria d'utilitzar a un lloc web.

Les millors tipografies per disseny web
Arnau Costa
Arnau Costa

novembre 04, 2016

Per què no es pot utilitzar qualsevol tipus de lletra en disseny web?

Els navegadors són els encarregats d'interpretar cada disseny web. Per a això, utilitzen les tipografies instal·lades al Sistema Operatiu on s'estiguin executant. Ja que no tots els sistemes operatius tenen les mateixes tipografies instal·lades, és millor utilitzar aquelles fonts que estiguin instal·lades a la majoria dels sistemes operatius.

Quines són les tipografies instal·lades per defecte als Sistemes Operatius més utilitzats?

Us presentem a continuació el llistat de fonts segures per a web en el format típic en el que s'utilitza en arxius CSS:

font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
font-family: ‘Arial Black’, Gadget, sans-serif;
font-family: ‘Bookman Old Style’, serif;
font-family: ‘Comic Sans MS’, cursive;
font-family: Courier, monospace;
font-family: ‘Courier New’, Courier, monospace;
font-family: Garamond, serif;
font-family: Georgia, serif;
font-family: Impact, Charcoal, sans-serif;
font-family: ‘Lucida Console’, Monaco, monospace;
font-family: ‘Lucida Sans Unicode’, ‘Lucida Grande’, sans-serif;
font-family: ‘MS Sans Serif’, Geneva, sans-serif;
font-family: ‘MS Serif’, ‘New York’, sans-serif;
font-family: ‘Palatino Linotype’, ‘Book Antiqua’, Palatino, serif;
font-family: Symbol, sans-serif;
font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;
font-family: ‘Times New Roman’, Times, serif;
font-family: ‘Trebuchet MS’, Helvetica, sans-serif;
font-family: Verdana, Geneva, sans-serif;
font-family: Webdings, sans-serif;
font-family: Wingdings, ‘Zapf Dingbats’, sans-serif;

A continuació un petit resum històric sobre les tipografies més utilitzades per a disseny web:

Helvetica, Helvetica Neue, Arial

Helvetica va ser creada per dissenyadors suïsos fa 50 anys i és una de les fonts sans-serif més ampliament conegudes. Moltes companyies populars com American Airlines, Lufthansa i Toyoya van escollir aquesta tipografia com part del seu mercat i identitat gràfica. Hi ha moltes variacions d'Helvetica, l'any 1983 Linotype va llençar Helvetica Neue redibuixant tota la familia Helvetica. Molts consideren que Arial, dissenyada 30 anys desprès que Helvetica, va ser la imitació barata d'aquesta. Tot i així, té més similituds amb Univers que amb Helvetica.

Verdana

Verdana va ser dissenyada específicament per Microsoft l'any 1996 amb el propòsit de crear una tipografia que sigués fàcil de llegir en un tamany molt petit de pantalla. Al no tenir serifs, la seva proporció ampla i la pèrdua d'espai entre lletres fan que sigui una font extremadament llegible per a llocs web.

Georgia

Georgia és una altra font ordenada per Microsoft l'any 1993 que té bastants similituds amb Times New Roman, però és sustancialment més llarga. Funciona realment bé tant en tamanys grans com en tamanys petits, i és usualment seleccionada pels dissenyadors web com una substituta de la ja molt utilitzada Times New Roman.

Trebuchet

Un cop més, Microsoft va solicitar el disseny d'una altra molt bona font per a web també l'any 1996. Funciona especialment bé per a títols grans i és aquí on s'utilitza més popularment.

Comparteix aquest article

Articles Relacionats