Estratègia Digital

Què és Google Tag Manager i quina importància té?

Google Tag Manager és un sistema de gestió d'etiquetes que permet utilitzar codis de seguiment que servirà per a la configuració d'analítiques al nostre web.

Google Tag Manaeger

Google Tag Manager s'afegeix al nostre projecte a través d'un petit fragment de codi que és inserit a l'html. Gràcies a això podrem implementar diferents opcions que afecten a les nostres analítiques i etiquetes de mesurament que, posteriorment, seran configurades en una interfície pròpia de tag manager.

Per crear-lo haurem d'accedir a la següent url: https://tagmanager.google.com i fer login amb el compte de correu que volem associar. Un cop entrem amb el nostre compte, apareixerem en una pàgina en la qual ens trobarem un botó de "crear compte", el qual ens demanarà un llistat de dades, entre elles el nom del compte, país, la url de la pàgina i la plataforma. Un cop afegida la informació corresponent ja tenim el nostre propi id que inserirem més endavant dins del html.

El pas següent serà accedir a la pestanya d' "Àrea de treball" en la qual ens mostrarà un assortiment d'informació i ens permetrà crear les nostres etiquetes i condicions perquè s'executin.

Si accedim a etiquetes podrem crear activadors. Els activadors són la forma en què l'etiqueta serà utilitzada i activada per la condició que definim en ells.

Un exemple d'activador que podem utilitzar en un entorn real seria el següent:

  • Creem un nou activador.
  • Se'ns obre un menú lateral amb les opcions disponibles que tenim, en aquest cas podem seleccionar el clic i dins tots els elements.
  • A continuació ens sortirà quin tipus de clicks volem capturar; si tots o només alguns d'específics. En aquest cas seguirem la segona opció. El primer paràmetre que veiem és el que farem servir per identificar l'element que volem utilitzar. El segon paràmetre serà la condició que s'ha de complir i, per últim, el tercer paràmetre serà el valor de la identificació. Podem crear tants com necessitem.
  • Un cop seleccionat i emplenat, farem clic a guardar i ja tindrem un activador que crearà un registre quan es compleixi la condició que hem configurat.

A continuació tornem a etiquetes i crearem una etiqueta amb el format “Google Analytics: Universal Analytics”, procedim a configurar-la. En el primer pas, el tipus de seguiment que farem servir serà "Pàgina vista". Habilitem el checkbox d'anul·lació de configuració d'aquesta etiqueta i mostrarem un camp d'ID de seguiment en el qual posarem l'ID del nostre Analytics. El format ha de de ser similar a:

"UA-XXXXXX-1". Només ens quedaria seleccionar l'activador que hem configurat anteriorment.

Un cop ja tenim aquest punt acabat haurem d'accedir de nou a l'"Àrea de treball" i en la part superior trobarem una ID amb el següent format:
"GTM-XXXXXX". El qual inserirem en el nostre codi html.

Per poder visualitzar totes les vegades que s'ha complert i activat l'etiqueta que hem creat, haurem d'accedir al nostre projecte a Analytics i visualitzar els esdeveniments que s'han activat, en el qual ens sortirà els que hem configurat en els anteriors punts.

T'ajudem amb la teva estratègia digital

Som experts en màrqueting i comunicació. Contacta amb nosaltres sense compromís.

Comparteix aquest article

Articles Relacionats