Desenvolupament d'Aplicacions

Com crear helpers a Laravel

En algunes ocasions necessitem crear una sèrie de funcions d'ajuda per a funcions molt variades. A Laravel ho podem aconseguir gràcies als helpers.

Com crear helpers a Laravel
Sergio Bonito
Sergio Bonito

December 08, 2019

Com crear funcions d'ajuda a Laravel?

A vegades necessitem substituir una sèrie de caràcters determinats d'un text, formatar un nombre i que la seva sortida compti amb exactament 2 decimals i un símbol (com el de €), etc. Això és més senzill gràcies als helpers de Laravel.

Aquestes operacions les podem necessitar en diversos llocs de la nostra aplicació, el "format diners" podríem afegir-ho a la nostra classe "Producte", però podríem tenir "Producte", "Subscripció" i "Donació", així que o bé fem una classe "Comprable" i que aquestes altres 3 l'estenguin o creem un helper. En algunes ocasions saber quina decisió és la correcta és fàcil, però en aquest cas no es veu a simple vista quina de les dues opcions és més correcta (encara que les dues funcionin correctament). Si escollim el helper, com ho programem?

Podem crear "app/helpers.php" i després afegir-ho a composer.json a l'apartat "autoload" amb la "key" "files", que és un array, com "classmap". Una vegada realitzat aquest canvi tindrem accés a totes les funcions que declarem en els nostres "app/helpers.php" des de qualsevol lloc del nostre codi.

També a l'hora de definir aquestes funcions podem utilitzar la funció "funciton_exists" per decidir si la vam crear o no, així podríem o bé sobreescriure un helper ja existent o evitar crear el nostre si ja comptem amb un d'existent amb aquest nom i així "no trencar res".

L'ús de "funcion_exists" és obligatori si el que estem creant és un "package", així no forçarem a l'usuari que utilitzi el nostre helper a utilitzar el nostre si no ho desitja (o a trencar-li sense avisar un helper que ell hagi creat).

Articles Relacionats