Desenvolupament d'Aplicacions

3 llibreries UI Components per a Angular

Les llibreries de UI Components per a Angular faciliten molt la feina a l’hora de desenvolupar un projecte, en termes de UI, ja que els components són eficients, responsives i fàcils de fer servir.

UI Components Angular
Guillem Vestit
Guillem Vestit

gener 21, 2020

Què és una llibreria d’UI Components?

Una llibreria d’UI Components, és un conjunt de blocs o components variats que ajuden a fer el desenvolupament per la part de frontend. Per exemple, un component tant pot ser com un botó, una taula o un llistat amb scroll infinit.

Normalment aquestes llibreries estan fetes per experts de la tecnologia a la qual està destinada, i això assegura que els components són eficients, fàcils de fer servir i tenen un bon disseny responsiu. No es pot triar una llibreria perquè si, sinó que s’ha d’analitzar que aquesta llibreria s’adapti a lo que busques i sobretot al flux de treball, perquè si fem una bona elecció doncs ens permetrà estalviar-nos molt de temps.

Com s’instal·la una llibreria amb Angular?

Instal·lar una llibreria amb Angular és summament fàcil, tan sols cal anar al directori on tenim el projecte i executar una comanda a través del gestor de paquets del NodeJS. Mostrarem dos exemples, un fictici i un amb una llibreria real:

npm install nom-llibreria

npm install ng-zorro-antd

Amb l’anterior comanda ja tindrem la llibreria instal·lada en el nostre projecte.

Ng-zorro

Aquesta llibreria és el resultat de combinar Ant Design i Angular i està desenvolupada amb TypeScript, i aquesta és una bona opció per desenvolupar una aplicació web. Personalment trobo que molts dels components que conté tenen un gran disseny i una bona funcionalitat.

Els beneficis d’utilitzar aquesta llibreria és que te una gran varietat de components amb dissenys moderns i alhora fàcil de fer servir, però sobretot que el manteniment està fet a través d’enginyers de Computing Platform Unit i Alibaba, que és una gran companyia xinesa.

En canvi, si es vol desenvolupar un projecte amb aquesta llibreria cal tenir en compte que la documentació que tenen a la pàgina oficial és de l’última versió, i per tant et pot canviar d’un dia per l’altre i que només guarden la documentació de les versions antigues estables de cada release.

Ngx-bootstrap

Aquesta llibreria està basada en el famós Bootstrap, i els seus components han sigut impulsats per Angular. Això significa que no necessitem el javascript dels components originals de Bootstrap i per tant tenen una bona optimització. 

A nivell de disseny és pràcticament igual que el Boostrap original però te algunes funcionalitats extres. El millor punt a favor que té fer-la servir, es que és una aposta segura.

Prime NG

PrimeNG és una llibreria amb una gran quantitat de components i era de les primeres alternatives al Material. Un avantatge i a la vegada també es podria considerar un desavantatge és que et permet customitzar bastant els components a través dels events o propietats que pots editar per defecte, però si tens que editar un component ja és bastant més complicat. També està en desenvolupament actiu, és a dir, que cada 2 mesos o menys trauran una nova versió. A part té bastants temes integrats.

Comparteix aquest article

Articles Relacionats