Experts en Drupal

Integració Mòdul Drupal Entity Translation, Pathauto i Breadcrumbs a Drupal 7

Entity Translation permet traduir els camps de les diferents entitats de Drupal. En aquest article mostrarem com integrar-ho amb Pathauto i el mòdul Crumbs.

Integració Mòdul Drupal Entity Translation, Pathauto i Breadcrumbs a Drupal 7

Com integrar Drupal Entity Translation amb Pathauto i Crumbs.

Un dels problemes que ens vam trobar fa uns mesos desenvolupant un projecte amb Entity Translation va ser la seva integració amb Pathauto. Això es va solucionar ja fa algun temps en aquesta issue que integra la generació automàtica “bulk update”, ja que fins el moment només generava path amb “bulk update” dels nodes.

La integració completa ha arribat en aquesta altra issue, on s’ha treballat la integració amb les altres entitats del core de Drupal com termes de taxonomia i usuaris.

A més a més, en aquesta issue s’està treballant en la integració de Pathauto amb Drush, el que millorarà molt la gestió del mòdul.

Els escenaris en què ha funcionat correctament són:

  • Entity Translation 7.x-1.x-dev
  • Pathauto 7.x-1.2
  • Crumbs 7.x-1.9

La configuració Pathauto necessària és:

  • Nodo: [node:field-product-category:1:name]/[node:title]
  • Término de taxonomía: [term:parent:name-field]/[term:name]

Amb aquesta configuració hauríem de tenir el path multi idioma per nodes i termes de taxonomia. A més a més si mantenim aquesta configuració el breadcrumb s’hauria de generar també de forma correcta amb el mòdul Crumbs.

Gràcies a aquesta iniciativa, Drupal 8 serà multi idioma “de veritat” i els llocs multi idioma seran menys complexes.

    Comparteix aquest article

    Articles Relacionats