Sistemes i DevOps

Què és Mailchimp?

Què és Mailchimp i que ens permet fer?

Què és Mailchimp?

Mailchimp és una aplicació web, que ens permet enviar campanyes d'emails o emails informatius en format HTML amb compatibilitat en tots els clients de correu de manera fàcil i àgil amb una gran varietat d'eines.

Per poder utilitzar Mailchimp haurem de crear un compte en la seva plataforma, de manera fàcil hem d'omplir els camps i rebrem un mail de confirmació de la creació del compte, un cop verificat ja podrem accedir a la interfície web i rebrem un tutorial amb totes les eines i accions que podem utilitzar.

En aquest article ens centrarem en l'apartat de creació de plantilles o utilitzar una per defecte i les campanyes. Mailchimp ens permet crear de 0 un HTML que ens deixi crear la nostra plantilla al nostre gust i utilitzar només el que necessitem. Tenim un apartat per al disseny en el qual veurem els blocs per afegir la informació i un altre apartat d'HTML en el qual podem crear l'estructura i tenim un pre visualitzar en temps real de les modificacions. Alhora també ens permet utilitzar diverses plantilles ja existents en les quals partim d'una interfície gràfica en la qual podrem afegir blocs, pre visualitzar el com es veurà en un correu, afegir la informació i veure en temps real les modificacions.

Un cop ja tinguem la nostra plantilla desitjada i la tinguem amb la informació que vulguem mostrar en els nostres correus, només haurem de crear una campanya, seleccionar la nostra plantilla i enviar als e-mails que vulguem que rebin la campanya.

Mentre tinguem la campanya en marxa, Mailchimp ens oferirà un apartat per poder visualitzar les estadístiques de visualització, quants han obert el mail, fet clic o s'han donat de baixa. Per poder accedir a aquest apartat haurem d'accedir a el panell de control i entrar a "Informes". Aquestes estadístiques poden ser compartides o impreses i podem veure detalls més profunds com la zona geogràfica. També ens permet integrar Google Analytics per obtenir uns informes encara més detallats.

Comparteix aquest article

Articles Relacionats