Experts en Drupal

Drupal: com permetre gestionar usuaris als rols no administradors

Avui us expliquem com configurar un rol no administrador per tal que els usuaris amb aquest rol puguin crear/editar usuaris i assignar-los/dessassignar-los rols.

Drupal: com permetre gestionar usuaris als rols no administradors

Gestionant usuaris a Drupal

Si per exemple volguéssim que el rol personalitzat “webmaster” pogués gestionar els usuarisd’una web Drupal, el primer que se’ns ocorreria seria assignar a aquest rol els permisos “Administer users” i “View user profiles”. No obstant això, estaríem cometent un error gravíssim donat que els usuaris amb aquest rol podrien arribar a fer-se administradors de la web i fins i tot eliminar qualsevol usuari administrador. Per tant, no és segur donar el permís “Administer users” a l’usuari personalitzat “webmaster”.

Aleshores, el que cal fer és donar només el permís “View user profiles” i instal·lar els mòduls Administer Users by Role i RoleAssign. A continuació, us expliquem què ens permet fer cadascun d’aquests mòduls i com hem de configurar-lo d’acord amb l’exemple exposat:

 • Administer Users by Role: Aquest mòdul afegeix nous permisos que, assignats tots junts a un rol concret, acabaria sent gairebé equivalent a donar a aquell rol el permís “Administer users”. Els permisos que afegeix són:
  • “Create new users”: Cal marcar aquesta opció si volem que els usuaris del rol puguin crear usuaris. En el nostre cas, caldria assignar aquest permís.
  • “Access the users overview page”: Cal marcar aquesta opció si volem que els usuaris del rol puguin accedir a la vista de gestió d’usuaris. Cal assignar aquest permís.
  • “Edit user with no custom roles”: Cal marcar aquesta opció si volem que els usuaris del rol puguin editar usuaris amb rols que vénen de sèrie amb el Drupal. No hem d’assignar aquest permís.
  • “Cancel user with no custom roles”: El mateix que el permís anterior però amb l’acció de cancel·lar en comptes de la d’edició. No hem d’assignar aquest permís.
  • Per cada rol personalitzat, el mòdul crearà dos permisos personalitzats nous: “Edit user with role X” i “Cancel user with role X”. En el nostre cas, si volem que l’usuari amb rol “webmaster” pugui gestionar els usuaris amb rol “Editors blog”, haurem d’assignar-li els permisos “Edit user with role Editors blog” i “Cancel user with role Editors blog”.
 • RoleAssign: Si no instal·lem aquest mòdul, l’usuari amb permís “Create new users” podria crear usuaris i esborrar-los, però no podria assignar-los ni desassignar-los rols. Per tant, haurem d’activar aquest mòdul i configurar-lo en dos passos:
  • Anirem a la pantalla de permisos “People » Permissions” i assignarem el permís “Assign roles” als usuaris que volem que puguin gestionar els rols dels usuaris. En el nostre cas, assignarem el permís als rols “administrador” i “webmaster”.
  • Anirem a “People » Permissions » Role assign” i marcarem tots els rols que els usuaris amb el permís “Assign roles” podran assignar o desassignar. En el nostre cas, marcarem només el rol “Editors blog”.

Comparteix aquest article

Articles Relacionats