Experts en Drupal

Comparativa d’entorns de desenvolupament local per a Drupal

La comunitat de drupal.org recomana fer servir DDEV com a entorn de desenvolupament en local.

Entorns drupal

DDEV és compatible amb Drupal 7 i Drupal 8 i està basat en Docker. És fàcil migrar a aquest entorn si venim de DrupalVM o Acquia Dev Desktop.

El principal avantatge de DDEV respecte DrupalVM és que estar basat en Docker en comptes de Vagrant + VirtualBox. Per tant, s’aprofiten millor els recursos de la nostra màquina i això ens permet tenir més webs actives al mateix temps. A més a més, a l’estar basat en Docker, configurar l’entorn per poder executar tests amb PHPUnit és més fàcil que amb DrupalVM. Un altre avantatge clau és que DDEV és compatible amb diversos CMS (Drupal, Wordpress, Magento, etc) i en canvi DrupalVM només és compatible amb Drupal. Finalment, cal destacar que no cal tenir gaires coneixements de Docker per fer servir DDEV perquè a través de la comanda “ddev config” podem “dockeritzar” qualsevol lloc web sense haver-nos de preocupar pels detalls. No obstant, un cop “dockeritzat”, podem consultar i editar els fitxers de configuració que es creen de forma automàtica dins el directori ocult “.ddev”.

D’altra banda, tant DrupalVM com DDEV són clarament superiors a Acquia Dev Desktop ja que amb aquesta última eina hem d’embrutar el sistema operatiu principal de la nostra màquina amb totes les aplicacions extra que podem necessitar. En canvi, amb DDEV tot això s’instal·la en un contenidor de Docker i amb DrupalVM a dins d’una màquina virtual. Per altra part, poder executar els tests PHPUnit amb Acquia Dev Desktop és força complicat. Tot i això, Acquia Dev Desktop continua sent una eina interessant per a gent que comença amb Drupal.

A continuació tenim els passos per migrar de DrupalVM o Acquia Dev Desktop cap a DDEV:

  • Arrancar la màquina antiga i fer un backup de la BBDD del projecte amb drush
drush sql-dump > vm.sql
  • Copiem els fitxers de la nostra web al directori on posem els llocs web amb DDEV. Si es tracta de DrupalVM, haurem de copiar només la carpeta "drupal".
  • Inicialitzem DDEV ("dockeritzem" el projecte)
cd PROJECTNAME
  • Si és Drupal 8:
ddev config --docroot web --project-name PROJECTNAME --project-type drupal8`
  • Si és Drupal 8
ddev config --docroot . --project-name PROJECTNAME --project-type drupal7
  • Arranquem el projecte
ddev start
  • Importem la BBDD que ja teníem
ddev import-db --src=vm.sql
  • Llistem les URL del nostre lloc web
ddev describe
  • Introduim la URL al navegador i ja podem començar a treballar.

Comparteix aquest article

Articles Relacionats