Experts en Drupal

Com utilitzar DevOps per lliurar projectes a Drupal 8 més ràpid?

Inicis de projectes, cicles de desenvolupament i lliuraments de treball més ràpids. Escalabilitat i seguretat millorada, més qualitat, millor col·laboració, clients més feliços ... Una llista de beneficis que es pot aconseguir si implementem Drupal 8 DevOps en els nostres projectes.

Com utilitzar DevOps per lliurar projectes a Drupal 8 més ràpid?

Què és DevOps? Com funciona?

DevOps pretén canviar el flux de treball d'antany, i tanca la bretxa entre els desenvolupadors i els equips d'operacions / TI per estalviar temps valuós i accelerar els cicles de desenvolupament dels projectes.

Lliurament ràpid (i segur)

DevOps ens ofereix una bona col·laboració entre el desenvolupament i els equips d'operacions. D'aquesta manera, els equips que apliquen un enfocament DevOps als seus projectes de desenvolupament de programari estan desenvolupant un treball en conjunt, unificant el treball de desenvolupament i operacions.

Els 3 pilars d'una estratègia sòlida de DevOps són:

 • Lliurament continu
 • Proves automatitzades
 • Desplegaments continus

Drupal 8 DevOps: proves automatitzades i integració contínua

Drupal 8 ha estat construït per suportar models DevOps. Des de la integració contínua de Drupal 8 fins a la implementació de Drupal 8 i les proves automatitzades, l'última versió de Drupal és ideal per a suportar una sòlida estratègia basada en DevOps.

Està dissenyat per a l'automatització, el que implícitament condueix a projectes Drupal de major qualitat, lliurats significativament més ràpid.

Beneficis de DevOps en el flux de treball de desenvolupament en Drupal

Normalment s'inverteix molt de temps a:

 • Prova de mòduls de Drupal
 • Instal·lar Drupal en un nou sistema
 • Fer els ajustos deguts als seus servidors

Què passaria si es pogués simplificar tot el flux de treball de desenvolupament?

Es podria utilitzar Circle.CI, Probo.CI, Jenkins i / o altres eines Drupal 8 DevOps per automatitzar les tasques i proves i, per tant, realitzar un seguiment de 'parches' i codi.

Què s'aconsegueix si s'incorporen totes aquestes tècniques d'implementació de DevOps i eines d'automatització en el flux de treball de desenvolupament de Drupal 8?

S'accelera el procés de desenvolupament

Així és, incorporar les eines i les millors pràctiques de DevOps en el flux de treball escurçarà tot el cicle de desenvolupament.

Els desenvolupadors de Drupal seran més productius dins el mateix pressupost. A més, la comunicació entre l'equip de desenvolupament i l'equip d'operacions serà més fluïda. Es realitzaran lliuraments de treball continus i microserveis que permetran que l'equip publiqui versions recentment actualitzades dels seus productes de programari molt més ràpid.

Drupal 8 DevOps no vol dir comprometre la seguretat per a un lliurament més ràpid. Per contra, l'adopció d'aquest model només millorarà la seguretat del projecte a través d'un conjunt ben definit de bones pràctiques i polítiques de seguretat.

Lliuraments més ràpids i de manera més fiable

"Conveniència" és una altra paraula per DevOps . A través de la integració contínua i el lliurament continu, pràcticament el procés de llançament serà ràpid des de la compilació fins ... la implementació.

Hi ha cap error a corregir? Una nova característica per implementar? Requereix el client que s'apliqui un canvi?

Es podran llançar versions actualitzades del programari basat en Drupal:

 • Freqüentment
 • Ràpidament

I com més ràpid s'aconsegueixi ajustar el producte a les creixents necessitats i expectatives dels usuaris finals, més gran serà l'avantatge que s'obtindrà sobre els competidors.

Processos de desenvolupament a escala

L'escalabilitat és clau en el desenvolupament modern de Drupal. En adoptar un model DevOps, es duran a terme tots els processos de desenvolupament i infraestructura a escala.

Projecte Drupal de major qualitat

En un model DevOps, el desenvolupament, el lliurament i la implementació més ràpida no signifiquen sacrificar la qualitat. Al contrari, es realitzaran proves automàtiques freqüents abans d'aplicar cada actualització en el contingut de producció en viu.

Integrar DevOps en el procés de desenvolupament de Drupal vol dir que totes les actualitzacions i canvis de mòduls realitzats al lloc web / aplicació estan recolzats per diverses proves automatitzades. A això se l'anomena estratègia sòlida de garantia de qualitat.

Millores en la col·laboració dins de l'equip

Cada membre de l'equip té accés a qualsevol tasca per realitzar un seguiment del seu progrés.

La càrrega de totes aquestes tasques repetitives i "mundanes" que DevOps treu als seus desenvolupadors els permet centrar-se exclusivament en funcions de valor.

Com configurar DevOps per Drupal 8?

Com seria una configuració bàsica? Una que s'ajusti a qualsevol escenari, que no depengui de factors com:

 • Pressupost
 • Eines utilitzades
 • Plataforma d'allotjament
 • El nivell d'experiència de l'equip

Quins components (processos clau, eines Drupal DevOps, eines d'implementació de Drupal, millors pràctiques) inclourien?

Un exemple:

 • Un perfil d'instal·lació de Drupal 8 preconfigurat
 • Un perfil en Github
 • Tipus de contingut preconfigurats
 • Un únic tema Drupal de treball
 • Paragraph i paquets de mitjans

Aquests són tots els "elements bàsics essencials" necessaris per posar en marxa el projecte en poc temps.

Una sòlida configuració de desenvolupament local

Una configuració de desenvolupament local fiable és crucial si es considera un context específic de Drupal 8 DevOps amb:

 • Noves característiques
 • Correcció d'errors
 • Màquines locals en Github

Un flux de treball de desenvolupament local robust actuarà com una base sòlida per a aquest constant intercanvi entre l'entorn local i l'entorn de producció.

Un repositori de Git

L'automatització és clau i Drupal 8 ha estat dissenyat tenint en compte l'automatització.

Llavors, tenir el codi de compilació, mòduls personalitzats i utilitzar Github com a mètode d'allotjament, simplement iniciarà tots els nous projectes de Drupal. Amb cada sol·licitud d'extracció, el codi emmagatzemat allà s'implementa automàticament.

Una plataforma d'allotjament moderna i programable

Ja sigui que triï Acquia o Pantheon o qualsevol altra plataforma d'allotjament, hem d'assegurar que sigui compatible amb l'automatització i que interactui amb el servidor d'integració contínua.

Un servidor d'integració contínua: Circle CI

Cada vegada que un desenvolupador de l'equip Drupal 8 DevOps afegeix una nova funció i / o corregeix un error, una nova versió del projecte es posa en marxa i es prova automàticament.

Proves de funcionalitat automatitzades

Realitzen un component imprescindible de qualsevol estratègia sòlida de DevOps. Com treballen? Cada vegada que es fa commit, la versió completa del projecte Drupal es posa en marxa a CircleCI, que executaria un conjunt de proves de funcionalitat (per exemple, proves Behat).

Si passa aquestes proves de funcionalitat, el servidor d'integració contínua lliura una nova còpia del seu projecte.

Proves de regressió visual

És bastant similar al pas esmentat anteriorment, excepte que aquí el servidor Circle CI executa regressió visual i proves de càrrega, en lloc de proves centrades en la funcionalitat. Li informaria a l'equip si fins i tot un sol píxel ha canviat entre implementacions.

Per què escollir DevOps en Drupal 8?

En resum, una estratègia DevOps només ens aportarà beneficis al nostre projecte gràcies als seus beneficis:

 • Tindrem un equip més productiu i col·laboratiu
 • Els projectes començaran més ràpid
 • Es reduiran els temps en el projecte
 • Les noves funcionalitats es desenvoluparan ràpidament
 • Els bugs es resoldran més ràpid
 • La qualitat serà molt millor
 • Les operacions seran més eficients

I per tant, els clients seran més feliços :)

Comparteix aquest article

Articles Relacionats