Expertos en Drupal

Mòduls productius de Drupal: Admin Toolbar

Voldries millorar la barra de navegació del teu Drupal per ser més productiu? El mòdul Admin Toolbar et pot ajudar.

Mòduls productius de Drupal: Admin Toolbar

Què és i per a què serveix aquest mòdul?

Drupal inclou de base uns accessos ràpids que fan que no hagis de perdre temps buscant un apartat de la pagina. Establint un accés ràpid, només amb un clic arribaràs a la pàgina definida.

Però aquest mòdul va més enllà, per no perdre temps, carrega també la majoria de configuracions d’aquell apartat en un menú desplegable, i no només els definits per tu, també els predefinits.

Els enllaços importants es troben a la icona de Drupal 8 on, entre d’altres, podrem trobar: netejar la memòria cau individualment (js, css...), o totes de cop, executar el cron que estigui configurat,...

A més a més, com a complement, pots instal·lar i activar el mòdul “Admin Toolbar Extra Tools”, que inclou accessos extra per al menú desplegable.

Tinc un tema instal·lat per a la part administrativa, es veurà be?

A la pagina informativa sobre aquest mòdul, trobem també, informació sobre la compatibilitat amb mòduls complementaris, com, per exemple: Toolbar Menu, Coffee, Adminimal Admin Toolbar, Toolbar Themes,...

Aquest mòdul està per a totes les versions de Drupal?

No, només està disponible per a la versió 8.x, però la podem trobar en una versió recomanada. Per a versions anteriors com la 7.x hi ha un mòdul molt semblant que es diu “Admin menu”.

Comparte este artículo

Artículos Relacionados