Desenvolupament d'Aplicacions

Què és Polymer Project?

Polymer és una llibreria molt potent que ens permet desenvolupar projectes web basats en els estàndars de Web Components de forma fàcil i ràpida.

Què és Polymer Project?
Judit Cabana
Judit Cabana

desembre 22, 2016

Què podem fer amb la llibreria Polymer?

Aquesta llibreria ens permet realitzar Web Components gràcies al seu catàleg molt complet d'elements. Google és el propi creador d'aquesta llibreria que s'està utilitzant en projectes molt populars programació web.

Els creadors de Polymer ho defineixen així: "Polymer is a new type of library". D'aquesta manera, està construït sobre la base d'estàndars oberts de "Web Components", i permet a Polymer funcionar amb JavaScript estàndar, basat en les especificacions de W3C.

A diferència d'AngularJS o EmberJS, Polymer no és un framework ni MVC. Únicament crea components aïllats que podem distribuir, combinar o reutilitzar als nostres projectes web.

Com està format Polymer?

Polymer està format per diferents elements per a la creació de Web Components que són:

  • Polyfills per donar suport a l'estàndar de Web Components a navegadors que encara no l'implementen de forma nativa.
  • Kit d'eines per a desenvolupadors per crear components personalitzats.
  • Llibreria amb elements classificats per àrees.

Polymer permet el desenvolupament declaratiu

Un dels aspectes més destacables de Polymer és que permet el desenvolupament declaratiu. Així podem començar el nostre projecte en base a la declaració d'elements amb etiquetes HTML que realitzaran les accions que tu desitgis.

Per exemple, si volem afegir una icona no necessitarem associar una URL amb atribut SRC. Ho farem a travès de Custom Element, una nova etiqueta HTML.

Això es pot aplicar també a divs:

    <paper-drawer-panel>

      <div drawer>Panell</div>

      <div main>Cos</div>

   </paper-drawer-panel>

També ho podem utilitzar per connectar la nostra aplicació amb Ajax així:

   <iron-ajax url$="https://restcountries.eu/rest/v1/name/spain"></iron-ajax>

Gràcies a Custom Element podem tenir un codi molt més net i menys complex. Així ens permet un desenvolupament molt més ràpid i un manteniment senzill.

Comparteix aquest article

Articles Relacionats