Experts en Drupal

Codi de bones pràctiques en el desenvolupament Drupal

El desenvolupament web en general ha de seguir unes bones pautes per crear codi net i correcte. Avui us expliquem com fer-ho a Drupal.

Codi de bones pràctiques en el desenvolupament Drupal
Roger Codina
Roger Codina

desembre 20, 2016

Com programar correctament a Drupal?

Malgrat no és obligatori, al programar mòduls i temes per a Drupal es recomana seguir les normes de format de codi definides per la comunitat de drupal.org (les podem trobar aquí). Mentre no tinguem la normativa per la mà, podem instal·lar el mòdul Coder i activar-lo junt amb el submòdul Coder Review que aquest incorpora. Un cop estiguin tots dos activats, si anem a admin/modules, veurem que al costat de cada mòdul surt un enllaç "Code review". Aleshores, si hi fem clic, se'ns mostrarà una llista amb tots els aspectes del codi font del mòdul en qüestió que no compleixen la normativa. A mesura que anem corregint errors, només haurem d'anar refrescant aquesta pantalla per tal de veure un anàlisi actualitzat.

Agregator Modulo Drupal

D'altra banda, quan muntem un nou Drupal, es recomana posar en carpetes diferents els mòduls contribuïts (els que ens baixem de drupal.org) i els mòduls personalitzats. Això es fa perquè d'aquesta manera un desenvolupador que no ha estat involucrat en el projecte des del principi pot veure a simple vista quins mòduls són personalitzats i quins no. Així doncs, dins la carpeta "modules" de Drupal crearem sempre una carpeta "custom" i una "contrib".

Lista módulos Drupal

Finalment, hem d'evitar de posar codi HTML dins els fitxers PHP. Per fer-ho, crearem plantilles per a les vistes, les declararem amb el hook_theme i les cridarem des dels fitxers PHP amb la funció theme.

Comparteix aquest article

Articles Relacionats