Sistemes i DevOps

Altres serveis d'allotjament web: configuració

Vols ampliar les prestacions de la teva pàgina web? Cloud Storage, certificats SSL o IP Load Balancing són alguns dels nostres serveis de configuració.

Altres serveis d'allotjament web: configuració
Judit Cabana
Judit Cabana

octubre 24, 2016

Millora les prestacions del teu hosting

Les prestacions de la teva pàgina web podran millorar gràcies als nostres serveis d'allotjament web com alt rendiment, balanç de càrrega o certificats de seguretat, entre altres.

Content Delivery Network (CDN)

El servei CDN permet millorar el rendiment dels llocs web i les descàrregues d'arxius. La reducció de la latència permet optimitzar la tasa de conversió i millorar el posicionament natural, reduint a la vegada la càrrega del hosting.

 • Reducció dels temps de resposta.
 • Experiència d'usuari millorada.
 • Menys càrrega i més i millors continguts.
 • Millora el posicionament orgànic.
 • Ràpid accés més proper.
 • Infraestructura sòlida de protecció.
 • Reducció de càrrega en els servidors.
 • Reducció de l'ample de banda.

IP Load Balancing

Una IP Load Balancing és una direcció IP que reparteix la càrrega entre les direccions IP. Proporciona millors prestacions davant d'un tràfic elevat i millora el temps de resposta.

 • Infraestructura: El servei Load Balancing permet gestionar la càrrega.
 • Disponibilitat: Si s'envia una petició a un servei no disponible, el tràfic rediregeix la petició.
 • Seguretat: Possibilitat d'utilitzar un certificar SSL per garantir l'encriptat.

Certificats SSL / HTTPS

Els certificats SSL i HTTPS s'utilitzen per assegurar que la pàgina web és segura i es protegeix de phishing o fraus. Els certificats SSL són importants quan existeixen transaccions d'informació confidencial, com, per exemple, quan s'envien dades bancàries durant la compra online.

 • Pàgina web protegida: Els usuaris busquen una prova que demostri que l'entitat i el lloc web són legítims.
 • Millora el SEO: L'algoritme de Google, Searchmetrics, valora que tinguis un certificat de seguretat a la teva web.
 • Màxima seguretat: La informació que es transmet està xifrada i les dades resten ocultes durant la transferència.
 • Comerç electrònic: Millora la teva competitivitat davant d'altres empreses i augmentaràs les teves vendes.
 • HTTPS en el navegador: La barra d'adreces mostrarà el protocol segur https://, i en el cas de EV, una barra verda.
 • Serveis inclosos: La instal·lació del certificat SSL és gratuïta i inclou la IP dedicada.

Cloud Storage

El Cloud Storage permet emmagatzemar dades de forma segura i accessible des de qualsevol part del món. És la solució ideal per desar dades d'alt valor, confidencials o sensibles durant llargs períodes de temps.

 • Alta disponibilitat: Disponibilitat garantitzada amb SLA de disponibilitat del 99,95%.
 • Escalabilitat: Permet augmentar la capacitat o reduir-la en qualsevol moment.
 • Estalvi en costos: Es facturen els serveis en cada moment segons les dades emmagatzemades.
 • Fiabilitat: Dissenyat per oferir un 99,9% de durabilitat de les dades.
 • Espai il·limitat: La mida dels arxius és irrellevant, creixerà tot el que necessitis.
 • Dades protegides: Existirà una còpia de seguretat de les teves dades en qualsevol moment.

Distribucions Add-ons

Distribucions de base:

 • Debian 7
 • Debian 8
 • Ubuntu 14.04 Server
 • Ubuntu 15.04 Server
 • CentOS 6
 • CentOS 7

Distribucions Desktop:

 • Ubuntu 14.04 Desktop
 • Windows 2012 R2 Standard

Panells de control:

 • Plesk 12 CentOS
 • Plesk 12 Ubuntu
 • Windows 2012 Plesk
 • Llicència Web Admin
 • Llicència Web Pro
 • Llicència Web Host
 • Cpanel 11

Entorn de desenvolupament:

 • Java
 • Ruby on Rails
 • Python
 • Lamp

Comparteix aquest article

Articles Relacionats