Experts en Drupal

Quines novetats ens portarà Drupal 8?

Drupal 8 està a punt de veure la llum i intentarem explicar quines són les novetats d'aquesta esperada versió de Drupal.

Drupal 8: novetats

Novetats a Drupal 

Drupal 8 – Core Initiatives

Drupal 8 és la primera versió de Drupal que organitzarà el seu desenvolupament en les anomenades “Core Initiatives”. Cadascuna d’aquestes serà liderada per una persona responsable.

Tenir aquesta estructura li dóna un ordre al desenvolupament, i li permet escalar més, ja que el líder del projecte no ha de veure cadascun dels detalls de les iniciatives, sinó que es coordina amb cadascun dels responsables d’aquestes iniciatives.

 • Configuration Managment Initiative
 • Web Service Initiative
 • Layouts Initiative
 • Mobile
 • Multilingual
 • Views in Core Initiative
 • HTML5 Initiative
 • Altres iniciatives

Drupal 8 – Configuration Managment Initiative

Aquesta iniciativa tracta de resoldre els següents problemes:

 • Tenir una forma de moure la configuració entre ambients. Això significa unificar el format i treure-ho de la base de dades.
 • Poder controlar-lo amb un controlador de versions i tornar a versions antigues.
 • Estandarditzar el format. Això actualment no existeix.
 • Tenir una API estandarditzada per guardar i recuperar aquesta informació.
 • Permetre que no sigui necessari carregar tota la taula de variables a cada càrrega de pàgina.

Emmagatzematge en Arxius

 • A nivell més baix la configuració es guarda en arxius.
 • Els mòduls contenen un arxiu on està la configuració per defecte.
 • Quan es canvia aquesta configuració mitjançant Site Building es crea una còpia dels arxius dintre de la carpeta files. Aquesta carpeta té un nom especial per un tema de seguretat.

Configuració Activa

 • Per a la configuració activa s’utilizarà un embolcall que permeti una lectura molt més fàcil.
 • Per a la majoria de llocs Drupal tindrà un emmagatzematge en base de dades. No obstant això, per llocs d’alt rendiment es podran utilitzar altres alternatives com MongoDB o Redis.

API de Configuració

 • Permetrà recuperar i canviar el valor de les variables de configuració a través de codi.
 • Gràcies a aquesta API s’unificarà la forma de guardar i recuperar els valors de les variables.

Drupal 8 – Web Service Initiative

 • Fer de Drupal un servidor REST de primera classe. En aquest context servir HTML seria un cas particular.
 • Per aconseguir aquest objectiu s’han utilitzat components Symfony. Després d’intentar una solució pròpia, Larry Garfield va fer una prova de concepte amb components Symfony i en molt poc temps (unes hores) va aconseguir fer funcionar la solució.

Symfony treballa baix una arquitectura que maneja tota petició com un binomi  Request/Response, és a dir, part de la idea que tota activitat web s’inicia des d’un Request i conclou amb un Response.

 • Per a la Injecció de dependències s’ha utilitzat Pimple, que en realitat no és part de Symfony. Aquesta injecció de dependències ajuda a tenir components reutilitzables (service) i a què sigui molt més fàcil el testing, entre altres coses.
 • Només s’han canviat les capes més altes, ja que els altres elements Drupal s’han mantingut igual.
 • Fa ús de moltes de les característiques de les últimes versions de PHP en el que respecta a programació orientada a objectes.

Drupal 8 – Layouts Initiative

 • Brindar unitat a un sistema inconnex de components (blocs, page callbacks, menús, configuració de temes, etc.).
 • Proveir un mecanisme estandarditzat de sortida (output).
 • Noves eines per col·locar contingut a la pàgina.
 • Millorar potencialment el rendiment.
 • Actualment els blocs són part del core, que inclouen un mecanisme per mostrar blocs.
 • No obstant això, té algunes omissions com, per exemple, la possibilitat de mostrar diverses vegades el mateix bloc.
 • S’han creat diverses solucions com Context, Panels i Display Suite. Aquesta iniciativa pretén elaborar una solució que prengui els ensenyaments d’aquests mòduls.
 • Es pretén convertir tot element en la pàgina d’un bloc.
 • Aquests blocs serien intel·ligents i podrien utilitzar configuració per instància dels mateixos.
 • Per altra banda, es canvia la idea de tenir regions específiques dintre dels temes per alguna cosa més configurable, és a dir, que es pugui modificar per site building.
 • Per això es pot disposar d’una paleta de layouts (3 columnes, reixa, etc), incloent-hi la possibilitat d’anidar un layout dintre d’un altre. També la possibilitat que se seleccioni un layout depenent de les dades contextuals. Per exemple, tenir un layout per pàgines, un altre per notícies, un altre per productes, etc.

Drupal 8 – Mobile Initiative

El repte és ajudar a fer Drupal el CMS líder en mòbils. Aquesta iniciativa es concentrarà en els següents elements:

 • Serveis web per integració amb aplicacions natives.
 • Elements HTML5 necessaris per a aplicacions web HTML5.
 • La possibilitat d’utilitzar els formularis administratius en dispositius mòbils.
 • Tots els temes del core de Drupal 8 han de ser responsive.
 • Millores en el rendiment del front end.

Drupal 8 – Multilingual Initiative

S’ha de fer que diversos elements siguin multi llenguatge:

 • La part administrativa (a vegades)
 • El contingut
 • Els ítems de menú
 • Els blocs
 • Les visites

Per a Drupal 8, es té planificat utilitzar l’experiència en Drupal 7 i els mòduls contribuïts per incloure un millor suport multi llenguatge en el core de Drupal.

Base service. Es crearà language.module. S’està treballant en millores com:

 • La possibilitat de treure l’anglès de la llista d’idiomes.
 • Configuració més fàcil de l’idioma.
 • Poder assignar idioma a tot incloent termes de taxonomia, arxius i molt més.
 • Moure l’idioma a les primeres fases de la instal·lació.

Software Interface. Es treballaran sobre tot les millores de codi de les funcions t() i format_plural(). Entre els objectius proposats:

 • Millorar el rendiment.
 • Resoldre els errors (bugs).
 • Consolidar tots els arxius font .po en un sol directori.
 • Crear una forma automàtica d’identificar i descarregar els arxius d’aquest directori.
 • Desacoplar aquest sistema de la configuració de traducció.
 • Millorar l’interfície de traducció.

Contingut:

Estandarditzar la forma de traducció. S’utilitzarà el model de camps d’entitat.

 • Es buscarà una forma estàndard de poder traduir altres propietats com estat o autor.
 • D’aquesta manera es podrà utilitzar el mateix model de traducció per altres entitats (idealment tota entitat): taxonomies, arxius, etc.
 • Això implica treure l’actual content translation module, que utilitza una altra forma de traducció basat en còpies de nodes.

Configuració i Usabilitat:

 • Suport de traducció per blocs, vistes, formulari de contacte, rules, etc.
 • Hi ha una llista d’issues d’usabilitat a tenir en compte.

Drupal 8 – Views in Drupal Core Initiative

 • Fins Drupal 7, Views ha sigut un dels mòduls contribuïts més populars.
 • Permet generar llistats o consultes sobre diferents elements del lloc web.
 • A partir de Drupal 8, Views formarà part del core.

Drupal 8 – HTML5 Initiative

L’objectiu principal és implementar HTML5 en el core de Drupal de forma que:

 • Tingui el major benefici per als usuaris finals.
 • Permeti als mòduls i temes contribuïts utilitzar HTML5.
 • Permeti als desenvolupadors de temes controlar on utilitzar els nous elements semàntics. Inclús no utilitzar-los per complet si així ho desitgen.

La major atenció estarà centrada en:

 • Afegir a l’API de formulari suport per als nous elements.
 • Afegir nous elements semàntics en les plantilles del core d’una forma apropiada.
 • Afegir rols ARIA al mercat per millorar l’accessibilitat.
 • Simplificar els estils i els elements d’script.
 • Assegurar que els formats d’entrada i funcions accepten elements HTML5.

Drupal 8 – Altres Iniciatives

 • WYSIWYG Editor. Es va incloure al core. En un principi es va pensar en Aloha, però en una decisió d’últim minut finalment es va seleccionar CKEditor. El creador de CKEditor, Frederico Knabben, va oferir la seva ajuda per fer que CKEditor i Drupal treballin junts.
 • Twig Templating Engine into D8. Twig és un sistema de plantilles que resulta més senzill per a les persones que no coneguin PHP.
 • Design Initiative. Creació de nous temes Drupal 8.
 • Clean up core initiative.
 • Javascript.
 • File Managment (file entity in core).

Més Informació a:

 • http://softwinperu.com/
 • https://drupal.org/community-initiatives/drupal-core

Drupal 8 – slideshow

           

                 Comparteix aquest article

                 Articles Relacionats