Experts en Drupal

Per què son importants el disseny i la maquetació en una pàgina web?

El disseny en una pàgina web és la primera impressió que s'emporta un possible client a l'entrar a la nostra pàgina. Per aconseguir captar la seva atenció s'han de complir uns estàndards que explicarem tot seguit.

La maquetació i el disseny web

Una pàgina en la qual la primera impressió cap al client sigui positiva oferirà una confiança de qualitat dels serveis que volem vendre. La presentació de la pàgina s'ha de mostrar de manera clara i organitzada, combinar els colors, contingut amè i agradable a ulls del possible client. També un altre punt important són els temps de càrrega, la facilitat per navegar i trobar la informació que volem utilitzar.

Per aconseguir que els nostres clients no marxin de seguida quan entrin a la nostra web feta amb Drupal, oferim a continuació un llistat amb punts importants a complir:

 

  • Colors: Els colors són el primer que un client observarà a l'entrar i és important combinar la gamma de colors que utilitzem i que contrastin tots entre si sense haver d'utilitzar una gran quantitat. Una bona idea és triar fons clars ja que no cansen la vista i usar lletres més fosques perquè la lectura no sigui un problema.
  • Tipografia: La tipografia també és un punt important. És la que permetrà que la informació es llegeixi correctament i es recomana utilitzar la mateixa tipografia en tot el web, diferenciant la informació amb canvis de mida i pes.
  • Imatges: Les imatges mostren de manera visual i ràpida el que oferim, per tant hem de tenir imatges de bona qualitat i que no tinguin un gran pes per no alentir la càrrega de la web.
  • Estructuració: L'estructuració de la web és la que permet a l'usuari moure’s a través de la pàgina: Hem d'oferir una interfície senzilla en la que mostrem de manera clara la informació i el com arribar-hi.
  • Harmonia: Tota la web ha de seguir una mateixa forma. Utilitzar diferents colors, estructures o menús segons apartats dóna sensació de desordre i provocar que el client es pugui perdre al buscar informació.
  • Responsive: El responsive és l'adaptació de la nostra web en diferents dispositius, hem de garantir que qualsevol usuari que visualitzi la web la vegi adaptada i sense errors en qualsevol mesura i dispositiu que utilitzi.
  • Càrregues: Les càrregues de la web sempre han de ser ràpides ja que un web lenta provoca que el possible client abandoni la pàgina. Podem baixar els temps de càrregues amb imatges de poc pes.
     

Comparteix aquest article

Articles Relacionats