Sistemes i DevOps

Per què és important assignar els permisos correctes als nostres arxius?

La diferència entre tenir els nostres arxius amb els permisos correctes i uns erronis pot suposar la diferència entre un servidor funcional i un servidor hackejat.

Per què és important assignar els permisos correctes als nostres arxius?
Gerard Auladell
Gerard Auladell

juliol 17, 2017

Quins tipus de permisos de fitxers existeixen?

Si no donem permisos suficients als nostres fitxers pot fer que la nostra aplicació no funcioni. Els permisos es divideixen en general en 3 tipus d'usuaris que podrem trobar en examinar un fitxer o carpeta amb un visor de permisos i podrem trobar normalment alguna cosa similar al següent: rwx r-x r-x. Cada grup de 3 correspon a:

 • El primer grup de 3 lletres correspon als permisos de l'Usuari.
 • El segon grup de 3 lletres correspon als permisos del Grup.
 • El tercer grup de 3 lletres correspon als permisos d'Altres.

Les lletres amb les quals s'indiquen els permisos signifiquen:

 • r : Permís de Lectura (De l'anglès Read)
 • w: Permís d'escriptura (De l'anglès Write)
 • x: Permís d'execució (De l'anglès eXecute)

Per definir els permisos per aquests 3 tipus d'usuaris utilitzarem la comanda chmod en els sistemes Linux / Unix amb el qual es pot indicar el nivell de permisos de formes diferents:

 • Per exemple:
  • Chmod 755 <ruta al fitxer / carpeta >
  • Chmod u +/-  <r,w,x> g +/-  <r,w,x>  o +/-  <r,w,x>  <ruta al fitxer / carpeta >

El sistema utilitzat dependrà de l'usuari segons les preferències. És important que sempre donem els permisos adequats a “grup” i a “altres” per controlar qui té accés als nostres arxius. És important mai donar permisos massa oberts com podria ser 777.

Comparteix aquest article

Articles Relacionats

Sistemes i DevOps

març 16, 2020

Git útils

En aquest post explicaré consells per treure el màxim partit del temps quan treballeu en un projecte...

Victor Auyanet