Sistemes i DevOps

Què és HTTP/2?

HTTP/2 com el seu nom indica és un protocol binari que busca resoldre els defectes que té la comunicació a través de TCP del protocol HTTP/1.

Què és HTTP/2?
Gerard Auladell
Gerard Auladell

maig 04, 2017

Quins avantatges ens aporta?

L'HTTP/2 es considera el reemplaçament del protocol SPDY que va desenvolupar per optimitzar la velocitat i els problemes que té el protocol HTTP/1, però Google va abandonar el seu desenvolupament per centrar-se en la perfecció de l'HTTP/2.

Un dels avantatges d'utilitzar HTTP/2 és que utilitza les mateixes capçaleres que utilitza el seu predecessor. Per tant, si implementem aquest protocol serà compatible amb els navegadors igualment.

HTTP/2 inclou noves característiques per fer que la nostra web carregui més ràpid i de forma més optima d'entre els quals podem destacar:

  • Compressió de headers i format binari: Com indica el seu nom el protocol HTTP/2  comprimeix els headers abans d'enviar-los de manera que ajuda a evitar els problemes que experimenten actualment el protocol HTTP/1 com poden ser els headers amb caràcters especials, majúscules, finals de línia, etc. Per tractar amb aquest problema HTTP/1 defineix fins a 4 formes de llegir-los mentre que HTTP/2 només necessita 1 sol format.

¿Qué es HTTP/2?

  • Multiplexed streams: Aquest sistema es basa en la divisió dels recursos en parts més petites enviats tots a través d'una mateixa connexió de manera que s'alleuja la congestió derivada de l'ús de moltes connexions.
  • Server Push: Aquesta característica permet que el servidor pugui enviar elements al nostre navegador perquè aquest els escorcolli i així aprofitar la connexió amb el client per enviar-li recursos que pugui necessitar.

Actualment la majoria dels navegadors en les seves versions més recents ja suporten aquest protocol. En cas que s'utilitzés HTTP/2 i el client no pogués interpretar-ho s'utilitzaria de forma automàtica el protocol anterior.

Comparteix aquest article

Articles Relacionats

Sistemes i DevOps

març 16, 2020

Git útils

En aquest post explicaré consells per treure el màxim partit del temps quan treballeu en un projecte...

Victor Auyanet