Sistemes i DevOps

Què és ElasticSearch?

ElasticSearch és un motor de cerca orientat a documents que ens permet indexar un gran volum de dades per poder fer consultes sobre elles posteriorment.

Què és ElasticSearch?
Gerard Auladell
Gerard Auladell

novembre 28, 2016

Què ens ofereix ElasticSearch?

Entre altres coses ens permet fer cerques de text complet, cerques aproximades, facetes i de resultat.

Una vegada sabem què és proseguirem amb què ens pot aportar:

  • Accès en temps real: ElasticSearch ens permet accedir sobre les dades que s'estan modificant en temps real.
  • Escalabilitat: Gràcies al seu disseny ens permet escalar de forma horitzontal i anar escalant als nostres servidors segons les nostres necessitats.
  • Alta disponibilitat: Els clusters d'ElasticSearch són capaços de detectar quins nodes estan fallant i reorganitzar-se per fer que les dades siguin sempre accessibles.
  • Multi-Tenant: Ens permet operar sobre diferents índexs al mateix temps i així potenciar les nostres cerques.
  • No utilitza esquemes: Permet treballar sense una estructura fixa de base de dades.
  • Orientat a documents: Les entitats d'Elasticsearch s'emmagatzemen com arxius JSON estructurats on tots els camps són indexats i podem incloure tots els índexs en una mateixa consulta.
  • API: ElasticSearch ens proporciona APIs Restfull en JSON junt amb APIs per a diferents llenguatges.
  • Cerques basades en text: ElasticSearch està basat en Lucene, el que incrementa les capacitats de cerca de text, suportant geolocalització, autocompletat, ...
  • Gestió de conflictes: Preveu la pèrdua de dades al editar simultàniament els registres.

Comparteix aquest article

Articles Relacionats