Desenvolupament d'Aplicacions

Projectes Web amb Laravel

Què és Laravel? El framework en PHP ens permet dissenyar i desenvolupar projectes a mida amb diferents tecnologies. Coneix quines fases seguim.

Projectes Web amb Laravel
Sergio Bonito
Sergio Bonito

octubre 20, 2016

Per què Laravel és un framework PHP flexible?

Realitzem projectes a mida personalitzats, ràpids, àgils, segurs i escalables amb l'entorn Laravel.

Què és Laravel?

Laravel és un framework per desenvolupar projectes web a mida.

 • Utilitza MVC (Model, Vista i Controlador).
 • Fa servir els millors estàndards de codi.
 • Desenvolupament, codificació i execució ràpids.
 • SEO friendly i facilitats amb URL atractives.
 • Fàcil d'ampliar i d'integrar amb altres llibreries.
 • Enginyeria de base de dades independent.
 • Preparat per utilitzar altres plugins de la comunitat.

Som experts en Laravel

El Framework Laravel ens permet crear petits i grans projectes gràcies a la seva rapidesa, flexibilitat i modernitat.

 • Som experts en el framework Laravel.
 • Aconseguim llocs web personalitzats i a mida.
 • El nostre equip rep les actualitzacions al dia.
 • Els nostres desenvolupadors utilitzen els estàndards de codi.
 • Podem assegurar projectes eficients i de gran qualitat.
 • El gestor de paquets Composer facilita el desenvolupament.

Altres tecnologies per desenvolupar a mida

A més a més de Laravel per fer projectes a mida, fem us de les següents tecnologies.

Symfony

Permet executar qualsevol tipus d'aplicació web, des d'una pàgina corporativa fins a un comerç online. Symfony és el projecte PHP més actiu avui dia i garanteix la seva qualitat.

NodeJS

Fem servir NodeJS quan la teva aplicació espera un tràfic molt concorregut o depengui molt de peticions i respostes asíncrones. La lleugeresa i asincronia de Node fa possibles aplicacions complexes.

ReactJS

ReactJS és un nou framework creat pels programadors de Facebook que ofereix un rendiment sense igual. Està orientat als components web i desenvolupament d'interfícies gràfiques reactives.

AngularJS

AngularJS és un framework MVC (Model, Vista i Controlador) creat pels enginyers de Google i orientat a fer apps completes basades en JavaScript. Angular gaudeix d'un gran èxit en la comunitat de desenvolupadors.

SASS

SASS és un preprocessador CSS que implementa una sintaxi més neta i concisa que CSS. Aquest framework es basa en el principi DRY (Do not repeat yourself) que té com a màxima mantenir el codi net i lliure de redundàncies.

Les fases d'un projecte amb Laravel

Es pretén estudiar tots els elements així com analitzar detalladament cadascun dels objectius i els requisits després de sessions de treball per a la realització del projecte.

1. Anàlisi Laravel

Estudi dels diferents elements de la solució actual i anàlisi detallat de cada un dels objectius i requisits.

 • Estudi dels objectius i dels possibles rols.
 • Assessorament en diferents estratègies.
 • Estudi de la competència i benchmarking.
 • Anàlisi i escabilitat de la web.

2. Disseny Laravel

Definició del disseny gràfic-visual a partir dels Wireframes i del manual d'identitat corporatiu.

 • Navegació e interacció amb els usuaris.
 • Disseny de la imatge corporativa.
 • Diferents recursos visuals i gràfics.
 • Disseny per a dispositius mòbils i tauletes.

3. Construcció Laravel

Desenvolupament de la solució web amb l'execució ordenada de les tasques necessàries.

 • Front-end: HTML, CSS, JQuery, Bootstrap, ...
 • Back-end: programació a mida amb Laravel
 • Migració de dades, funcionalitats, serveis externs, ...
 • Integració amb plataformes CRM, ERP, LMS, ...

4. Formació Laravel

Es realitza una formació als futurs administradors i editors de la plataforma.

 • Cursos per a empreses.
 • Desenvolupament de mòduls i aplicacions.
 • Creació, edició i gestió de funcionalitats.
 • Avançada per a projectes d'alta escalabilitat.

5. Rendiment Laravel

Allotjament a altres prestacions de projectes d'alta demanda.

 • Estudi complet del rendiment.
 • Velocitat de càrrega de la web.
 • Optimització dels servidors.
 • Optimització de back-end i front-end.

6. Manteniment Laravel

Especialment pensat per aquells projectes que vulguin actualitzacions contínues.

 • Actualització del nucli de Laravel i els seus mòduls.
 • Suport per a correccions i modificacions.
 • Suport per a serveis i sistemes.
 • Adaptacions i sincronitzacions funcionals.

Comparteix aquest article

Articles Relacionats