Experts en Drupal

Prepara l'arribada de Drupal 9

Mentre no es publiqui el Drupal 9 a principis de juny del 2020, podem aprofitar per anar revisant i adaptant el codi font dels nostres projectes Drupal 8 perquè l’actualització a la nova versió sigui més ràpida.

Migració de Drupal 8 a Drupal 9
Roger Codina
Roger Codina

gener 20, 2020

La comunitat Drupal ha preparat un procés d’actualització a Drupal 9 des de la versió 8 que ens permet avançar-nos als canvis. Això és possible perquè totes les noves funcionalitats i APIs previstes per la nova versió s’incorporaran ja a les últimes versions del Drupal 8. Aleshores, l’única diferència que hi hauria entre la última versió de Drupal 8 i la primera versió de Drupal 9, seria que aquesta última deixaria de tenir incorporades totes les API marcades com a obsoletes (en anglès “deprecated”).

Amb aquest objectiu, la comunitat Drupal proporciona dues eines per ajudar-nos a trobar les API obsoletes que fan servir els nostres temes, mòduls i perfils. La primera eina és el drupal-check.

La manera més fàcil d’instal·lar-ho és baixar-nos el fitxer phar i moure’l dins de /usr/local/bin tal com s’indica al fitxer README.md d’aquest repositori. Un cop instal·lat, podrem escanejar el codi font dels nostres projectes i ens mostrarà les parts del codi que estan fent servir APIs obsoletes. Per exemple, per escanejar el codi font d’un mòdul qualsevol, ens hauríem de situar a l’arrel del mòdul i executar la comanda “drupal-check". 

D’altra banda, pels usuaris menys tècnics, hi ha disponible el mòdul Upgrade Status. Amb aquesta eina aquests usuaris tindran coneixement dels mòduls que fan servir codi obsolet des d’una pàgina administrativa del Drupal. Aleshores, s’haurien de seguir els passos que exposo a continuació.

En el cas que siguin mòduls contribuïts, s’haurien d’actualitzar a la última versió i tornar-los a escanejar. Si la nova versió encara fa servir alguna API obsoleta, hauríem d’avisar els mantenidors del projecte perquè ho arreglin. Pel què fa als mòduls personalitzats, caldria avisar als desenvolupadors de l’equip perquè es facin els canvis necessaris.

Així doncs, si a dia d’avui ja fem servir les APIs més noves, el cost i l’esforç que haurem de fer per actualitzar els actuals Drupal 8 a Drupal 9 seran molt menors. Això és així perquè si ens avancem als canvis que ja es coneixen actualment, quan arribi Drupal 9 haurem de fer molts menys esforços. 

Des de Drauta podem ajudar-te a actualitzar el teu Drupal 8 i passar-lo a la nova versió. Contacta amb nosaltres!

 

Comparteix aquest article

Articles Relacionats