Experts en Drupal

Mòduls Drupal: Bootstrap

Avui presentem un seguit de mòduls que ens permeten treure profit del framework Bootstrap per construir webs responsive amb Drupal de forma àgil.

Mòduls Drupal: Bootstrap

Mòduls Drupal per Bootstrap

Bootstrap: És el tema que recomanem fer servir per integrar Bootstrap amb Drupal. Ofereix unes opcions de configuració força completes. Entre elles, podem escollir si volem carregar Bootstrap des d’una CDN o dels fitxers en local (els haurem de baixar nosaltres i copiar-los al subtema), les regions que volem que incloguin la classe “well”, la posició del navbar, configuració del breadcrumb, etc. Per altra part, aquest tema inclou una carpeta “bootstrap_subtheme” que conté una plantilla de subtema que ens permetrà crear el subtema a on afegirem totes les nostres personalitzacions.

Views Bootstrap: Afegeix diversos formats nous a les vistes de Drupal que ens permeten muntar Accordions, Carousels, Grids, Taules, … que ja imprimeixen les classes de Bootstrap. Per exemple, un dels grans avantatges d’utilitzar aquest mòdul és que ens permet muntar una graella que ja és responsive només seleccionant el format “Bootstrap Grid”. A més a més, existeix un “parche” del mòdul que permet definir les columnes que ha de tenir la graella en funció de les Media Queries definides en el framework Bootstrap.

Display Suite Bootstrap: Afegeix layouts responsive de Bootstrap a la llista de possibles layouts que podem utilitzar amb el mòdul Display Suite. Això ens permet ser molt àgils a l’hora d’imprimir tipus de contingut de forma responsive, ja que no hem d’escriure ni una sola línia de codi CSS. Per altra part, si ho necessitem, podem crear fàcilment el nostre propi layout Bootstrap agafant com a plantilla algun layout dels que porta el mòdul de sèrie.

Panels Bootstrap Layouts: Afegeix layouts responsive de Bootstrap a la llista de possibles layouts que podem utilitzar amb el mòdul Panels. Així doncs, aquest mòdul ens permet muntar pàgines responsive de forma àgil. A més a més, com en el mòdul anterior, podem crear els nostres propis layouts adaptant algun dels layouts que ja incorpora de sèrie.

Nota final: Hem de tenir en compte que ara mateix existeixen dues versions del framework Bootstrap (2.x i 3.x), i que les classes són molt diferents en ambdós casos. Per tant, en funció de la versió del tema Bootstrap que instal·lem haurem de baixar-nos la versió adient de cada mòdul (a la pàgina inicial de cada un d’ells trobarem aquesta informació). En algun cas, la versió que necessitem podria estar a la branca de desenvolupament.

Comparteix aquest article

Articles Relacionats