Experts en Drupal

Mapes avançats a Drupal

Avui presentem una alternativa molt potent a la combinació de mòduls GMap + Location, que són els mòduls per afegir mapes a una web feta amb Drupal.

Mapes avançats a Drupal

Mòduls Drupal per mapes avançats

Geolocation field: Com en el cas del mòdul Location, aquest plugin ens permet crear camps amb informació de geolocalització als tipus de contingut i a altres entitats. No obstant això, aquest és un mòdul molt més simple i fàcil de fer servir. A més a més, per definir la posició d’un node només haurem de clicar a un mapa i ja ens agafarà la latitud i la longitud automàticament (per aquesta funcionalitat, només haurem d’activar un dels dos submòduls que incorpora: Geolocation Google Maps o Geolocation HTML5). En efecte, aquesta funcionalitat també la incorpora el mòdulLocation, però s’ha de configurar i, si no ha canviat, necessita el mòdul GMap que és molt més pesat.

IP Geolocation Views & Maps: Mòdul alternatiu al GMap, molt més lleuger i pràctic de configurar. Per defecte, permet crear mapes de Google però també s’integra a la perfecció amb els mòduls Leaflet i OpenLayers. Addicionalment, també s’integra amb tots els mòduls existents d’emmagatzematge de posició geogràfica: LocationGeolocation FieldGeofield i Get Locations. Per tant, és un mòdul que ens permet adaptar-nos a les necessitats del client de forma fàcil.

Leaflet: És el nostre “map renderer” favorit per la seva potència i a la vegada senzillesa d’ús. Per utilitzar-lo cal tenir instal·lat el mòdul IP Gelocation Views & Maps. Si a més a més s’utilitza en combinació amb els mòduls Leaflet Markercluster i Leaflet More Maps, podem arribar a muntar mapes altament funcionals i que ressaltin sobre la resta de la web.

Leaflet Markercluster:  Aquest mòdul és molt útil per aquells mapes que tenen molts punts marcats al mapa que es solapen els uns als altres: agrupa els punts en marcadors anomenats “clústers” i d’aquesta manera el mapa és menys caòtic i més agradable a la vista. Per defecte, en aquests “clústers” apareixen un número que indica la quantitat de marcadors que agrupa. Addicionalment, si comprem el plugin RegionBound, podrem fer agregacions de dades en aquests clústers (p.ex. suma dels habitants de cada punt agrupat), diferenciadors de clústers en funció del zoom (p.ex. nom del país seguit de la ciutat de cada marcador agrupat) i que en posar el ratolí sobre el clúster ens aparegui una zona blava indicant la zona on estan tots els marcadors que el “clúster” està agrupant. Com que una imatge val més que mil paraules, sempre podeu visitar la demo de la pàgina del plugin de pagament.

Leaflet More Maps: Permet utilitzar altres serveis de mapes com Google Maps o Open Street Maps així com triar si volem mapes amb vista normal, híbrida, etc. Nosaltres escollim sempre el Google Maps donat que és el que millor ens va i el que visualment ens agrada més. Però, a diferència del Google Maps, que ja incorpora el mòdul IP Geolocation Views & Maps de sèrie, aquest té moltes més opcions de configuració. Com, per exemple, els “clústers” i el botó que permet posar el mapa a pantalla completa.

Comparteix aquest article

Articles Relacionats