Estratègia Digital

Errors que no podem cometre amb els colors de la nostra web

Depenent de la llegibilitat, la combinació amb el color de fons i altres factors, hi ha colors que NO convé utilitzar a la nostra web.

Errores que no podemos cometer con los colores de nuestra web
Arnau Costa
Arnau Costa

gener 10, 2018

Quins colors haig d'utilitzar a la meva pàgina web?

Encara que una web sigui com un llenç en blanc sobre el qual combinem colors, tipografies i formes, cal tenir en compte que ha d'atreure als teus visitants. La combinació d'aquests ha de ser atractiva i creativa, mai minvar la llegibilitat del text o la web.

Disseny web amb colors massa “vibrants” o neutres

La clau de l'èxit està en l'equilibri. Encara que sigui un dels aspectes més difícils, cal trobar el terme mig. Cal crear contrast, però sense que amb aquest et doni un atac epilèptic. Dos colors neutres no ens donaran contrast, però de vegades podem tendir a pensar que la suma de dos colors brillants sí.

Per això, cal anar amb compte amb la saturació del color i que els dos colors no estiguin molt saturats ni que gairebé no ho estiguin. Cal trobar el terme mig. Una bona opció, per comprovar si la combinació de colors és l'adequada, és convertir-los a escala de grisos. Si després de convertir-los, aquests no es llegeixen correctament, has de buscar una altra combinació.

Diseño web con colores demasiado vibrantes o neutros

Si tens decidits els colors i després de fer el test comproves que aquests no contrasten, una molt bona solució és posar un color intermedi, que matisi a tots dos i que o bé rebaixi el contrast o sigui l'encarregat de donar-ho.

Disseny web amb colors neó

Els colors neó són tendència, sobretot per a la moda estiuenca dels últims anys, però cal tenir molta cura amb el seu ús en web.

El principal problema és que moltes vegades són utilitzats pensant que criden més l'atenció, però cal tenir en compte que són colors molt brillants que poden molestar a la visió. Un text en un color neó és pràcticament il·legible, a més a més de nociu per a la vista.

Diseño web con colores neón

No obstant això, pots atenuar els tons neó traient-li una mica de lluentor i utilitzar-los en elements de la web en els quals no hi hagi una gran càrrega de lectura.

Disseny web amb massa colors

Encara que sempre és recomanable la combinació de dos o tres colors, depenent del disseny i el projecte, pot ser una bona idea la introducció de més colors.

Una combinació exagerada de colors mai és bona opció. Una bona idea per fer efectes amb colors és introduir un degradat.

Diseño web con demasiados colores

Hi ha moltes maneres de combinar colors, però pensa que han de fer contrast amb el text i sobretot, permetre que sigui llegible.

Disseny web amb color negre com a principal

La combinació blanc/negre és un valor segur. Són els dos colors que més contrasten, així que és una combinació de gran força.

Però quan utilitzem aquesta combinació, cal tenir en compte la quantitat. Si tot és negre, pot donar sensació de pesat, per la qual cosa introduir colors per atenuar-ho normalment és una bona idea.

Diseño web con color negro como principal

Pensa que és el que vols transmetre i quin és el color predominant per a això. Introdueix alguna element que contrasti i que ajudi a potenciar o a suavitzar.

Vols redissenyar el teu web i vols comptar amb un equip expert de dissenyadors web? Contacta amb nosaltres o informa't millor sobre els nostres serveis de disseny web a Barcelona.

Comparteix aquest article

Articles Relacionats