Experts en Drupal

Drupal: millora el rendiment de les 'views'

El mòdul "Views" és un mòdul bàsic per a Drupal i optimitzar-ne el funcionament és clau per garantir un rendiment òptim de la nostra web.

Drupal: millora el rendiment de les 'views'

Com millorar el rendiment de las vistes de Drupal

El mòdul “Views” requereix molts recursos per visualitzar els resultats i això es nota sobretot en vistes que mostren moltes dades. Per evitar aquest problema el mòdul disposa d’opcions de caché que vénen desactivades per defecte. Si activem aquesta caché a les nostres vistes evitarem repetir les operacions més costoses cada cop que un usuari en visualitza una. Així doncs, només la primera vegada que la vista sigui visualitzada tardarà molt de temps. Aleshores, la resta de vegades anirà molt més ràpid fins que la caché caduqui o la caché de Drupal sigui esborrada per l’administrador.

Si editem una vista, trobarem les opcions de caché a la part inferior de la columna “Advanced”. Per defecte, el mòdul “Views” només ens ofereix una caché de tipus “Time-Based”. Aquesta permet triar el temps de validesa de la caché i, per la majoria de casos, amb aquest tipus en tindrem prou. No obstant això, hi ha diversos mòduls contribuïts que ens permeten triar nous tipus de caché que ens poden ser útils:

  • Views content cache: Afegeix una caché que només caduca quan el contingut llistat a la vista ha estat modificat. Ofereix moltes opcions de configuració.
  • Views argument cache: Afegeix una caché que té en compte els arguments de la vista. Totalment necessari quan la nostra vista té algun filtre exposat o algun filtre contextual. Cal remarcar que aquest mòdul està una mica desactualitzat i per a les nostres webs hem hagut de programar un mòdul des de zero (Views custom cache).
  • Views PHP: Ens afegeix una caché de tipus “Cache PHP” en la que podem escriure un codi PHP personalitzat per definir la validesa/invalidesa de la caché.
  • Views accelerator: Un mòdul que afegeix una caché molt especial que modifica el “renderitzat” de les vistes per optimitzar-ne encara més el rendiment. No obstant això, aquesta optimització només funcionarà per algunes vistes molt concretes, segons reconeix el mateix autor del mòdul.
  • Search API: Per a les vistes de tipus “Search API” ens afegeix un tipus de caché “Search specific” en funció dels paràmetres de cerca.

Comparteix aquest article

Articles Relacionats