Experts en Drupal

Drupal com a API REST? És possible

Actualment la gran majoria d'aplicacions tenen webservices per poder comunicar-se amb llibreries de tercers o dispositius. Un gran avantatge de fer servir l'arquitectura API REST és que ens permet separar el backend i el frontend.

REST API Drupal

Què significa REST?

Les sigles que formen la paraula REST provenen de Representational State Transfer, la qual cosa significa que un servei no té estat. Té una gran utilitat en les aplicacions que estan en el núvol ja que en el servidor no hem de guardar res que sigui necessari per a la següent petició que rebi. Normalment una petició que fem seguint aquesta arquitectura és que retorni un JSON o XML perquè el client pugui fer la seva feina, segons el que rebi.

Drupal com API REST

Antigament fer el procés de passar un Drupal a API REST, era més “díficil”, ja que es necessitava instal·lar i activar mòduls externs, és a dir, instal·lar programari aliè als creadors de Drupal en el nostre lloc web. Actualment en la versió 8 i posteriors, vénen amb uns mòduls per defecte.

Crear una API REST amb Drupal ens permet combinar diverses tecnologies amb Drupal, com per exemple: Angular o React. O bé alimentar una aplicació mòbil amb el nostre Drupal.
Per a fer aquesta transformació, en versions 8 o posteriors, solament hem d'anar a la secció Extend que es troba en la barra de navegació de dalt. Una vegada en la pàgina hem d'anar a la seccion de Web Services, i activem tots els mòduls que estiguin en aquesta secció.

Seguidament hem de crear una vista, així que anem al menú de navegació de dalt i clickamos en la pestanya de Structure → Views, i en la pàgina de crear una vista, activarem la casella de selecció de Provide a REST export i afegirem una ruta, com per exemple, api/tasques. Ens generarà una url similar a aquesta http://localhost/*api/tasques.

Per exemple si volem veure el detall d'un element, perquè haurem de generar un altre display del tipus REST export, dins de l'anterior vista. Dins d'aquest display modificarem el path, i li posarem /api/tasques/%.
Ara que ja tenim 2 rutes llestes, el següent pas és configurar l'accés a nostra API. Per a configurar l'autenticació hem de modificar un camp de la vista en el PATH SETTINGS, i seleccionarem el tipus d'autenticació basic_auth, i també l'accés sigui de Role | Authenticated user.

Ara hem d'anar al menú People, i en la pestanya de rols, seleccionar el rol de Authenticated user i afegir-li el permís perquè pugui gestionar el tipus de contingut que conté la vista. També haurem de buscar Node i marcar totes les opcions de la mena de contingut en el qual ens hem basat per a crear la vista.

Amb aquests passos tan simples nostre Drupal també tindrà REST API i ens podrem alimentar dels seus webservices.
 

Tens un projecte Drupal?

Som experts. Cotnacta amb nosaltres i t'ajudarem amb el teu projecte.

Comparteix aquest article

Articles Relacionats