Estratègia Digital

¿Quines són les diferències entre UI i UX?

Quan parlem de disseny visualitzem una alta gamma de disciplines. Aquestes disciplines requereixen de diferents coneixements i tenen un gran nombre de responsabilitats. Amb la irrupció de les empreses tecnològiques i sobretot amb les plataformes web han agafat gran importància dos rols dins de l'univers del disseny: els User Experience Designers i els User Interface Designers.

Ui i UX

En aquest entorn que avança a gran velocitat podem sentir-nos aclaparats amb els nous rols que apareixen. En moltes ocasions confonem l'User Interface (UI) i l'User Experience (UX). Això és a causa de ser dues disciplines germanes que, sobretot en entorns digitals, beuen l'una de l'altra de la mateixa manera que una web està composta per Backend i Frontend.

En aquest article us expliquem d'una manera divulgativa cadascuna d'aquestes dues disciplines. Perquè s'entenguin dues parts fonamentals en el disseny d'interfície. Per això hem de partir d'una base; Com tot programari, les webs han de ser usades per un usuari. Una interfície és el punt d'unió entre aquest usuari i els processos lògics que trobem darrera d'ella.

Què és el User Experience (UX)?

L'User Experience (UX) intenta crear una bona experiència d'usuari. No ens referim a una disciplina tancada sinó a un conjunt de disciplines i habilitats que giren entorn a la relació de l'usuari amb un element, la seva percepció i ús.

Aquest concepte no s'aplica només a les webs i programes, tot i això en aquest article ens centrarem en el disseny d'interfície. Per tant per entendre del que parlem hem d'imaginar una pàgina web que permet predir el futur, tots els esdeveniments que succeiran i fins i tot quins seran els números guanyadors en totes les loteries futures. Aquest gran avenç no ens serviria de res si no tinguéssim una interfície on llegir la informació o si aquesta no estigués catalogada, fora perceptible i filtrable.

Per tant no hem de pensar en l'experiència d'usuari sobre un conjunt tancat de "checks" amb comprovacions a realitzar sinó com un objectiu a seguir i múltiples eines a usar, que permeten crear una bona experiència que farà usable la interfície.

Tornant a l'exemple anterior, no ens serviria de res un llistat d'esdeveniments futurs escrits sense ordre amb una lletra minúscula i sense espais, ja que no tindríem temps de llegir-lo tot. Necessitem un selector que permeti trobar específicament els números de loteria guanyadors i visualitzar les dades en una infografia capaç de mostrar els números relacionats amb els seus anys i països de forma clara i senzilla.

Quines són les disciplines que componen l'User Experience?

Com ja hem dit, l'User Experience no és un conjunt de "checks" però podem identificar algunes disciplines o camps conceptuals que ens serveixen per entendre-la i aprendre-la.

La primera de les disciplines que componen l'User Experience són la usabilitat (com d'usable pot arribar a ser un producte, servei o procés). Aquesta ens permet indagar en les característiques del producte i en les possibles variacions d'aquest. Poden fer-ho més adaptable a l'usuari, així com als patrons habituals de comportament que permeten als usuaris reconèixer i predir els comportaments.

L'arquitectura de la informació (organitzar, jerarquitzar la informació de forma fàcil i intuïtiva). Aquesta ens permet ordenar el contingut de manera que sigui fàcilment perceptible i comprensible, augmentant així la satisfacció i facilitat de l'usuari en el seu procés.

Una altra de les disciplines que ens permeten fer una interfície més apropiada per a l'usuari és l'user research (investigar comportaments, com pensen els usuaris i els seus patrons). Aquesta disciplina actua com a potenciador de totes les diciplines d'UX. No podem pensar en l'experiència d'una persona si no la coneixem. Investigar com és l'usuari ens dóna la informació necessària perquè tots els processos que pensarem siguin coherents amb el seu objectiu i senzills en el seu ús.

L'anàlisi de negoci (objectius, problemes i necessitats de client) és una altra peça fonamental ja que ens permet aliniar l'aplicació amb la intenció que té l'empresa que promou el web assegurant així que respon amb les expectatives que buscàvem.

Aquestes són només algunes de les disciplines que podem trobar a l'User Experience. Com podem veure no és una fase més del procés, sinó que és transversal i integradora. Podríem dir que està composada per molts coneixements i habilitats difernts però, sobretot, és una actitud i una mirada.

Que és l'User Interface (UI)?

L'UI és una disciplina molt relacionada amb l'UX. Dissenya la visualització d'una interfície. Ha d'utilitzar els conceptes propis de l'User Experience (UX) per integrar-los en una bona comunicació entre un sistema lògic i el seu usuari. Aquesta comunicació s'ha de plasmar en un conjunt dinàmic de visualització; la interfície.

Podem dir que el disseny UI integra les eines funcionals de el disseny tradicional a un entorn dinàmic. Una disciplina pròpia dins el disseny gràfic amb normes compartides, com la composició, la creació d'espais, el contrast o la claredat.

En aquesta disciplina s'uneixen influències d'altres mons, alguns més propers com el disseny audiovisual (moviment, tempos, so ...). Altres més llunyans; la psicologia del comportament o l'anàlisi de negoci, que en el món de la creació, com ja hem vist, coneixem com User Experience (UX).

Quan dissenyem també tenim una influència directa dels professionals que duran a terme la producció real del nostre treball. En el disseny tradicional, aquesta influència eren els impressors que ens deien (entre altres coses), que les pinces que agafen el paper en una impressora ocupen un espai que hem de respectar.

Ara són els programadors els que ens diuen que els entorns són canviants i que no hem de dissenyar el que veiem sinó el que podem veure. L'UI no és només qüestió d'aplicar UX de forma visual. Hem de fer-ho tal com la programació ens permet i si podem, deixar-ho bonic.

Quins són els processos que componen els User Interfaces?

Sabent que l'User Interface (UI) és una disciplina integradora que ens permet vincular cada un dels actors en i amb l'experiència web, podem destriar moments del procés en què que ens faciliten treballar diferents aspectes de relació.

El primer d'ells és el Wireframing, on col·loquem la informació (prèviament ordenada i jerarquitzada) en un espai concret que respon a les necessitats de l'usuari i de sistema que amaga la interfície. Aquest procés no és estètic sinó que pretén solucionar les necessitats funcionals del Disseny.

El disseny visual o estètic és el moment en què ens embrutem les mans. Sembla un joc, però la realitat és que hem d'anar amb molt de compte. Hem de representar el client sense fer-li perdre l'essència i al mateix temps donar-li una empenta perquè surti de la seva zona de confort. Hem de parlar amb els programadors, que ens miren amb ulls d'enuig per la idea brillant que hem pensat. Un consell: no facis servir moltes diagonals. I per acabar hem de connectar-nos amb l'usuari ja que sense ell res d'això té molt sentit. Com veus no és gens fàcil.

Un altre dels moments àlgids és el del prototipat. Aquest és el moment en que t'adones que encara que has d'estar satisfet amb el teu treball, hi ha hagut algunes coses que no has tingut en compte. I més et val solucionar-les ràpidament. El millor del prototipat és que es tracta d'això, de provar el que has dissenyat. Pots ser tu, el client i evidentment altres usuaris. Amb aquest pas previ evites futurs disgustos.

Per acabar i, una vegada saps que tot funciona, és important fer unes regles de Disseny. No han de ser laxes però han de ser flexibles. Amb elles els programadors faràn la seva màgia. Uns clics i so de teclat. Tot en marxa (mai deixaré d'elogiar, que amb unes poques línies ells facin que tot funcioni).
 

Comparteix aquest article

Articles Relacionats