Desenvolupament d'Aplicacions

Com generar rutes a Symfony?

Un punt principal a la creació d'una aplicació web és la creació de rutes. L'usuari inserta una ruta al navegador i la nostra aplicació a Symfony ha de saber què fer amb ella.

Com generar rutes a Symfony?
Santi López
Santi López

desembre 21, 2016

Com és una ruta a Symfony?

Generalment les rutes estan asociades a una funció situada dintre d'un controlador, i aquest controlador està ubicat dintre d'un Bundle.

Les rutes es poden crear al fitxer routing.yml del directori app de la nostra aplicació. De totes maneres, quan una aplicació és molt gran i complexa tenir totes les rutes dintre d'un mateix fitxer les converteix en poc llegibles, per tant, si preferim, podem crear-les al routing.yml del nostre Bundle, així evitem una aglomeració de rutes a un sol fitxer.

Una ruta té una estructura com la següent:

blog_show:

    path:      /blog/{slug}

    defaults:  { _controller: AppBundle:Blog:show }

blog_show: És el nom o àlies de la ruta. Des de les plantilles cridarem a la ruta a través d'aquest nom.

Path: És la ruta propiament dita. En aquest cas li estem passant un paràmetre de nom “slug”.

Defaults: És el controlador que cridarà a l'aplicació al entrar a la ruta. En aquest cas li estem indicant que es dirigeixi al bundle “AppBundle”, allà busqui el controlador “Blog” i dintre d'aquest controlador executi el mètode “show”.

Comparteix aquest article

Articles Relacionats