Desenvolupament d'Aplicacions

Com començar un projecte Symfony?

Symfony és un framework que proporciona una estructura per al desenvolupament d'una aplicació web. Amb Symfony es poden aconseguir aplicacions web simples o complexes.

Com començar un projecte Symfony?
Santi López
Santi López

novembre 04, 2016

Què ens ofereix Symfony?

Amb un framework com Symfony s'aconsegueix:

  • Agilitzar el projecte
  • Evitar errors comuns
  • Realitzar un codi més correcte

Utilitza com ORM Doctrine, un mapeig de base de dades que ens facilita molt la feina. Doctrine és una capa d'abstracció de la base de dades, permetent gestionar-la d'una forma orientada a objectes. De fet, el que aconsegueix és transformar les taules de la base de dades en entitats.

Com a motor de plantilles s'utilitza per defecte Twig, que permet fer una distinció entre la programació pura de la part més visual.

De totes maneres Twig no ens agrada, es pot utilitzar un altre motor de plantilles com Smarty o inclús PHP.

Com instal·lar  Symfony a Linux?

El primer és realitzar la instal·lació del Framework.

Per aquest procés suposem que disposem d'un servidor local a Linux. Per a això es segueixen els tres pasos següents:

1) Crear Symfony a nivell global:

$ sudo curl -LsS https://symfony.com/installer -o /usr/local/bin/symfony

$ sudo chmod a+x /usr/local/bin/symfony

2) Al directori on ho volguem posar executem la següent comanda:

$ symfony new my_project_name

Si volguessim una versió concreta com la 2.8:

$ symfony new my_project_name 2.8

Actualment les versions mantingudes són a partir de la 2.7.

Configuració de la base de dades de Symfony

Per configurar la base de dades hem d'editar el fitxer parameters.yml amb les dades de la nostra base de dades.

# app/config/parameters.yml

parameters:

    database_host: 127.0.0.1

    database_port: null

    database_name: symfony

    database_user: root

    database_password: null

Les dades d'aquest fitxer són passades al fitxer app/config/config.yml

doctrine:

    dbal:

        driver:   pdo_mysql

        host:     "%database_host%"

        port:     "%database_port%"

        dbname:   "%database_name%"

        user:     "%database_user%"

        password: "%database_password%"

        charset:  UTF8

A partir d'aquí podem crear la base de dades manualment o mitjançant terminal, per crear-la per terminal:

            $ php app/console doctrine:database:create

SI volguessim esborrar-la:

            $ php app/console doctrine:database:drop --force

En futurs posts continuarem explicant com treballar amb Symfony i aconseguir crear projectes web potents.

Comparteix aquest article

Articles Relacionats