Desenvolupament d'Aplicacions

Accessibilitat i entorn web

Quan parlem d'accessibilitat volem reduir la diferencia i discriminació que apareix a causa de components físics, cognitius, organitzatius i culturals.

Accessibilitat web
Arnau Costa
Arnau Costa

gener 30, 2020

¿Que és l'accessibilitat?

L'accessibilitat és el concepte que ens parla i valora si un producte, dispositiu o entorn pot ser utilitzat per al màxim nombre de persones. Aquest accés s'ha de donar independentment de les capacitats i/o incapacitats dels usuaris, afavorint així l'autonomia funcional de les persones.

Per tant, quan parlem d'accessibilitat volem reduir la diferencia i discriminació que apareix a causa de components físics, cognitius, organitzatius i culturals. Aconseguint així, que un màxim nombre de persones puguin accedir a l'entorn, serveis, productes i activitats que necessitin i/o desitgin.

¿Que és l'accessibilitat web?

Si apliquem aquestes idees a la xarxa, en resulta l'accessibilitat web. En aquest cas es busca i valora l'accés i comprensió de l'experiència web, independentment de les característiques i possibilitats de l'usuari.

El concepte d'accessibilitat no està tancat i evoluciona constantment, tenint en compte el context i el desenvolupament tecnològic. Per aquest motiu existeixen múltiples formes per crear un bon disseny web adaptat i pensat per a tothom.

Una de les aproximacions més reconegudes és la que ens dóna W3C (w3.org), amb les seves pautes d'accessibilitat al contingut de pàgines web (Web Content Accessibility Guidelines, WCAG). Aquestes pautes permeten fer el contingut més accessible per a un major nombre de persones amb discapacitat, incloent-hi ceguesa i baixa visió, sordesa i deficiències auditives, deficiències de l'aprenentatge, limitacions cognitives, limitacions de la mobilitat, deficiències de la parla, fotosensibilitat i combinacions de les anteriors.

Pautes d'accessibilitat al contingut de pàgines web

Un disseny web accessible ha de seguir quatre principi generals que podrem desenvolupar de múltiples maneres depenent de l'entorn i l'usuari. Aquest principi es poden resumir en adjectius que han de definir el nostre web i són; perceptible, operable comprensible i robust.

Aquests quatre factors són una direcció a seguir. No podem parlar d'ells, sense tenir en compte que s'ha de veure des de múltiples perspectives. Per exemple, les solucions que poden servir per a un usuari amb disfunció cognitiva no són les mateixes que les necessàries per a una disfunció motora o per un usuari sense disfuncions reconegudes.

Com ja sabem, en el disseny i desenvolupament d'un web accessible es busca arribar a un màxim nombre de persones. Per tant haurem de tenir en compte una solució integradora. No només hem de solucionar els problemes d'accés de diferents grups humans sinó que hem de fer-ho sense dificultar l'accessibilitat als altres.

Els elements que tindrem en compte per crear aquestes solucions passen per múltiples factors que anirem analitzant en diferents articles del web de Drauta. Alguns són; alternatives textuals, contingut adaptat, clar i àgil, accessibilitat per teclat, compatibilitat, entrada de dades assistida i molt més.

¿Com comprovar l'accessibilitat web?

Cada cop més l'Accessibilitat és un dels fonaments en el sector del disseny i el desenvolupament web, ja que la societat, cada cop és més sensible als problemes que pot provocar no tenir-la en compte.

Depèn dels dissenyadors i desenvolupadors trobar formes de crear llocs i continguts web que puguin ser utilitzats per qualsevol persona, independentment de si tenen una discapacitat o no.

Tot i això existeixen eines que ens ajuden en el procés de validació de l'accessibilitat. Aquestes eines no poden determinar exactament si un lloc és accessible o no. Tot i això són grans eines que ajuden a les persones en el gran esforç que suposa l'avaluació d'un lloc i per tal en la seva qualitat. Un d'aquests validadors d'accessibilitat és el que ens dóna W3C, que segueix els principis dels quals hem anat parlant fins al moment i dels que seguirem parlant.

T'ajudem amb el disseny de la teva web

El nostre equip té més de 12 anys d'exèriència i és expert en accessibilitat.

Comparteix aquest article

Articles Relacionats