Sistemes i DevOps

5 softwares de control de versions

Què és un control de versions i per què és tan important fer-lo servir en el nostre projecte web? A continuació, t'ho expliquem.

Sistemas de control de versiones

Un controlador de versions és un sistema que ens permet guardar un registre de les modificacions que realitzem sobre un fitxer o conjunt de fitxers al llarg del temps de tal manera que sigui possible recuperar versions específiques més endavant. Habitualment, s'utilitza en entorns de desenvolupament de programari, però pot resultar de gran utilitat per a qualsevol persona que necessiti un control robust sobre la tasca que està realitzant.

La majoria de la gent fem servir algun sistema de control de versions sense ser conscients. L'exemple més clar és a l'editar qualsevol tipus de fitxer en serveis d'emmagatzematge en "el núvol" com Google Drive o Dropbox.

Però, per què és important utilitzar un sistema de control de versions?

Un programari de control de versions (VCS) és una valuosa eina amb nombrosos beneficis per a un flux de treball d'equips de programari de col.laboració. Qualsevol
projecte de programari que té més d'un desenvolupador mantenint arxius de codi font ha d'usar un VCS. A més, els projectes mantinguts per una sola persona es beneficiaran enormement del seu ús. Es pot dir que no hi ha una raó vàlida per privar-se de l'ús d'un VCS en qualsevol projecte modern de desenvolupament de programari.

Característiques fonamentals

Resolució de conflictes

És molt probable que els membres de l'equip tinguin la necessitat de realitzar canvis en el mateix arxiu de codi font a el mateix temps. Un VCS monitoritza i ajuda a poder resoldre els conflictes entre diversos desenvolupadors

Revertir i desfer els canvis en el codi font

Al començar a monitoritzar un sistema d'arxius de codis font, hi ha la possibilitat de revertir i desfer ràpidament a una versió estable coneguda.

Còpia de seguretat externa del codi font

S'ha de crear una instància remota del VCS que es pot allotjar de manera externa amb un tercer de confiança i amb això, es conservarà una còpia del codi font. 

Programaris de controls de versions (Top 5)

  1. Git: És una de les millors eines de control de versions disponible al mercat actual. És un model de repositori distribuït compatible amb sistemes i protocols existents com HTTP, FTP, SSH i és capaç de manejar eficientment projectes petits a grans.
  2. CVS: És un altre sistema de control de versions molt popular. És un model de repositori client-servidor on diversos desenvolupadors poden treballar en el mateix projecte en paral·lel. El client CVS mantindrà actualitzada la còpia de treball de l'arxiu i requereix intervenció manual només quan ocorre un conflicte d'edició.
  3. Apache Subversion (SVN): Apache Subversion, abreujat com SVN, apunta a ser el successor més adequat. És un model de repositori client-servidor on els directoris estan versionats juntament amb les operacions de còpia, eliminació, moviment i canvi de nom.
  4. Mercurial: És una eina distribuïda de control de versions que està escrita en Python i destinada a desenvolupadors de programari. Els sistemes operatius que admet són similars a Unix, Windows i macOS. Té un alt rendiment i escalabilitat amb capacitats avançades de ramificació i fusió i un desenvolupament col·laboratiu totalment distribuït. A més, posseeix una interfície web integrada.
  5. Monotone: Està escrit en C ++ i és una eina per al control de versions distribuït. El sistema operatiu que admet inclou Unix, Linux, BSD, Mac OS X i Windows. Brinda un bon suport per a la internacionalització i localització. A més, utilitza un protocol personalitzat molt eficient i robust anomenat Netsync.

Necessites ajuda amb el teu disseny web?

Som experts en disseny web i desenvolupament drupal. Si necessites ajuda amb el teu projecte, contacta amb nosaltres.

Comparteix aquest article

Articles Relacionats