Estratègia Digital

Què és CookiePro?

Què és CookiePro i que ens aporta a la nostra web?

¿Qué es CookiePro?

CookiePro és una eina de consentiment de cookies, dissenyada per complir les actuals normatives de GDPR al teu lloc web.

CookiePro ens proporciona un script que col·locarem a la nostra web i ens aplicarà un banner personalitzable amb les configuracions i l'estètica que nosaltres necessitem.

Per poder utilitzar aquesta eina hem d'accedir a la següent web: https://www.cookiepro.com/free-signup/#free-edition

Una vegada hem accedit podrem veure un requadre en el qual haurem d'omplir la informació, un cop emplenada i enviada ens enviaran un correu de confirmació. Un cop estiguem preparats haurem d'accedir a la següent url: https://app.cookiepro.com/auth/login

Quan accedim, veurem un gran panell de control amb múltiples opcions. Comentarem les seves funcionalitats a continuació:

  • Escanejar web: En aquest punt haurem de posar l’url del web que volem, aquest url serà escanejada i recopilarà totes les cookies que actualment s'estan utilitzant en ella. Aquest procés pot ser més o menys costós depenent de la mida del web.
  • Classificació de les cookies: Un cop hem escanejat ens retornarà un llistat amb totes les cookies agrupades en diferents categories. En cas que alguna cookie no hagi estat agrupada, o vulguem que pertanyi a una altra categoria, podem moure-la i col·locar-la al lloc desitjat. També ens permet crear noves categories o modificar el nom.
  • Configuració dels banners: Entre les diferents opcions tenim l'estil de banner que apareixerà a la web. CookiePro ens ofereix diferents plantilles i formats amb diferents configuracions a través d'una interfície gràfica; a més, també podem configurar els botons, textos i funcionament dels elements. CookiePro compta amb multillenguatge i ens permet configurar diversos idiomes en cas de necessitar-ho. Per defecte ens mostra un text que compleix amb la legalitat, també ens permet personalitzar-lo.
  • Publicació: Un cop tinguem totes les dades i les configuracions correctes l’haurem de publicar clicant al botó de publicar.
  • Script: Un cop hem acabat els passos anteriors veurem que ens retornarà un script que hem d'inserir al nostre web. En cas de tenir diversos idiomes ens donarà un script per a cada un d'ells.

 

Si encara no teniu les cookies del vostre lloc web sota control, Drauta us pot ajudar a configurar i personalitzar aquesta i altres eines.

Contacta amb nosaltres sense compromís.

 

Comparteix aquest article

Articles Relacionats