Experts en Drupal

Mòduls imprescindibles per treballar amb Twig a Drupal

Existeixen dos mòduls contribuïts de Drupal que agilitzen el desenvolupament de llocs web quan treballem a les plantilles Twig. A més a més, amb un mòdul personalitzat també podem ampliar les possibilitats d’aquest motor de plantilles.

.

Mòduls imprescindibles per treballar amb Twig a Drupal

Els següents dos mòduls contribuïts amplien el vocabulari de funcions i filtres Twig disponibles al nucli de Drupal per tal d’augmentar la productivitat dels desenvolupadors:

  • Twig tweak: Afegeix funcions per imprimir blocs, vistes, entitats, camps, imatges, tokens, etc a les plantilles Twig del nostre projecte. A la pàgina oficial del mòdul a drupal.org hi ha enllaçat un manual de referència (Cheat sheet). En aquest manual podem trobar la documentació de totes les funcions definides per aquest mòdul acompanyat d’un exemple pràctic per cadascuna d’elles.
  • Twig Field Value: Afegeix filtres perquè, en el moment d’imprimir un camp en concret, es pugui accedir a la seva etiqueta, valor, propietats (text_format, alt, url, ...) o bé a l’entitat a què fa referència. A la pàgina oficial del mòdul a drupal.org podem trobar exemples pràctics de com fer-ho servir.

Finalment, hem de ser conscients que també podem programar la nostra extensió de Twig en un mòdul personalitzat. Aquest procés és senzill:

  1. Programem una classe “NOMCLASSE” que hereti de “AbstractExtension” dins del fitxer “src/Twig/Extensions/NOMCLASSE.php” d’un mòdul personalitzat existent o de nova creació. Aleshores, haurem de declarar les nostres funcions dins del mètode “getFunctions” i els nostres filtres dins del mètode “getFilters”. La resta de detalls de la implementació els podem conèixer ràpidament si revisem el codi font de qualsevol dels dos mòduls que hem analitzat en aquest article.
  2. Declarem l’extensió de Twig “NOMCLASSE” que hem programat al punt anterior al fitxer “NOMMODUL.services.yml” del nostre mòdul.

Bibliografia

https://www.drupal.org/project/twig_tweak

https://www.drupal.org/project/twig_field_value

https://www.drupal.org/docs/contributed-modules/twig-tweak/cheat-sheet

Comparteix aquest article

Articles Relacionats