Estratègia Digital

Més enllà de l’User Experience (UX)

Quan parlem de UX ens referim a fer que les persones trobin el que busquen d’una manera senzilla, que es puguin realitzar les funcionalitats d’una forma intuïtiva i de gestionar els esforços perquè els usuaris puguin tenir interfaces que gaudeixin.

Quan aprofundim en aquesta explicació ens és complicat fer una definició que ens serveixi en tots els contextos, què és User Experience? És diferent quan parlem per a un dissenyador, per a un desenvolupador o un usuari. També és diferent si parlem per a un client o pel gestor de la seva empresa. El que podem dir és que User Experience és una disciplina completament transversal, que ha d'agafar i tractar informació de tots els camps que ens puguem imaginar.

La millor manera d’abordar el tema per aquells que volen entendre la disciplina, es començar entenent per a que ens serveix, que en podem esperar i quin és el seu valor.  En un segon nivell és necessari entendre la metodologia i les bones pràctiques que hem de seguir per a endinsar-nos-hi. Entendre que es un proces de desenvolupament constant més que d'aprenentatge estàtic. En un tercer nivell hem d’interioritzar que no estem parlant només de coneixement sinó que hem de disposar d’unes habilitats socials necessàries per a realitzar aquesta feina; hem de saber escoltar i explicar així com entendre el que ens expliquen i posar-nos en la situació dels usuaris. Ser curiosos i tenir mecanismes per validar el que pensem.

Per a què serveix User Experience i quin és el seu valor?

En moltes ocasions es parla del dissenyador d'experiència d'usuari sense saber de què es tracta, com si aquesta fos la persona encarregada de conèixer una sèrie de mesures a aplicar en els nostres productes, sense tenir en compte quin és l'origen d'aquests tips a seguir o quins són els objectius d'aquesta professió definida per primera vegada per Don Norman l'any 1995.

Per començar a definir aquest rol, hem d'entendre que aquesta és la persona encarregada d'entendre a l'usuari, quines són les seves necessitats i comportaments. També ha de conèixer quines seran les millors maneres per solucionar els problemes amb els quals es poden trobar en una interacció amb el producte que es realitza. Sempre sense oblidar que cada projecte és diferent i que tot i que per descomptat és imprescindible automatitzar i sistematitzar mai ens hem d'oblidar de l'objectiu fonamental de la experiència d'usuari.

Un cop hem posat a l'usuari en el centre d'estudi podem seguir veient les àrees d'actuació de la disciplina; la interacció d'aquest usuari amb una empresa, els seus serveis i productes. Com podem veure aquesta és una visió amplia del terme que ens permet sortir de la visió centrada en els productes informàtics, per donar més importància a la relació que té l'usuari amb tot allò que experimenta.

Dit això no podem caure en l'error de pensar que el fet de posar l'usuari al centre fa que aquest sigui l'únic agent important. Hem de tenir en compte els objectius de negoci, ja que no existeix cap servei sense usuari però tampoc un usuari sense un servei. Per millorar l'experiència d'usuari aquesta relació ha de ser útil, usable, desitjable, creïble, fàcil i accessible. Per tant hem de centrar l'atenció també en les necessitats d'allò que s'ofereix i de com es fa.

Quina és la metodologia i les bones pràctiques en User Experience?

Quines habilitats "toves" has de desenvolupar per a ser un bon User Experiencie? Escoltar, explicar, entendre i posar té al lloc dels altres. Ser curiosos i tenir mecanismes per validar el que estàs pensant.

Tot això ens porta a com ens hem d'iniciar en User Experience (UX), com més treballes en aquest món vas entenent que tant o més important a aquest coneixement metodològic o les habilitats que has de desenvolupar, és la constant pràctica que et fa connectar tots els punts d'aquesta xarxa de sabers. El més important és realitzar un projecte rere l'altre, equivocar-te en cada un d'ells i corregint els teus errors, aprenent del procés i intentant incorporar les coses que saps i que vas aprenent.

Per altra banda i tot i que pot resultar contradictori amb el que acabem de veure. En User Experience també és molt important saber mantenir sempre una visió externa. La mirada d'un amateur que ens permet mirar la realitat i no les muntanyes de coses que hem construït al damunt. Això és així pel simple motiu que vivim en un món canviant i que com ja hem dit l'usuari es reinventa i redescobreix cada dia. La nostra feina és veure aquesta evolució i seguir aprenent paral·lelament al procés de descobriment de la gent.

Podem parlar d'un mateix usuari per a un mateix projecte i al llarg del temps no tindrem mai el mateix resultat. Els esquemes mentals de les persones canvien segons les seves vivències, els nous productes i serveis amb què interactuen i les noves persones i canals amb qui es relacionen i en els quals interactuen. En aquesta línia podem afegir que és important estar connectat amb el que es va desenvolupant al nostre voltant, ja que la feina de User experience no és únicament de donador sinó que en moltes ocasions connecta punts; persones, idees, observacions, i aquestes en moltes ocasions també poden venir del nostre entorn professional.

Podem afegir una qüestió que pot semblar òbvia. Tot i que un User Experience ha d'aprendre constantment, no podem oblidar que nosaltres com a professionals som els experts. No podem preguntar què necessita un usuari sinó que hem d'educar la nostra mirada per detectar-ho observant el seu comportament. Dit això s'ha d'aclarir que sota cap circumstància vulguem afirmar que l'Usser experience és un treball individual, com ja hem dit i seguirem dient el professional ha de connectar i relacionar-se.

Dit això, hem d'entendre que la experiència d'usuari és molt gran i pràcticament inabastable. Existeixen diferents especialitzacions i camps d'estudi. A més com passa amb tots els coneixements que ens apassionen, com més descobrim aquest món anirem veient què hi ha més coses que no coneixem i que volem entendre i aplicar en els nostres dissenys. Com menys saps més coses creus saber, i com més descobreixes més gran veus que pot arribar a ser un univers.

Comparteix aquest article

Articles Relacionats